poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Fragment pochodzi z książki: Jonatana Dunkel "Apokalipsa: Ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego". Zamówienia kierować na adres: Orion, skr. poczt. 39, 26-600 Radomsko.

Armagedon

DWIE GÓRY


"13I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;

14A są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkałej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.

15Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.

16I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon." (Ap.16:13-16).Trzy żaby są demonicznym przeciwieństwem trzech aniołów. Tak jak trójanielskie poselstwo ma obwieścić prawdy Boże "wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu" (Ap.14:7), tak demony pójdą a na cały świat, aby zwieść jego mieszkańców (Ap.16:14).

Apostoł Jan nawiązuje tu do plagi żab, gdyż była ostatnią, jaką magowie faraona podrobili utwierdzając naród w zwiedzeniu, którego byli autorami (Wj.8:7.18). Trzy żaby wychodzące z ust Smoka, Bestii i Fałszywego Proroka reprezentują apogeum zwiedzenia, które Apokalipsa utożsamia z Armagedonem.

Armagedon jest więc ostatnią próbą zawładnięcia sercami i umysłami ludzi przez Złego. Nie wojną narodów, lecz kulminacją duchowego boju między Chrystusem i Szatanem. Jego podmiotem jest rozproszony po świecie lud Boży, a nie militarne starcie. Do walki nie dojdzie, bo jakżeby władcy ziemi mogliby sprostać Wszechmogącemu Bogu? Robert Mounce napisał w renomowanym komentarzu:"Bez względu na to, gdzie będzie miał miejsce, Ar-Magedon symbolizuje ostateczną klęskę wszystkich sił zła za sprawą mocy Bożej. Wielki konflikt między Bogiem i Szatanem, Chrystusem i Antychrystem, dobrem i złem, toczący się za kurtyną historii, ujawni się w czasie końca w ostatecznym boju, w którym Bóg okaże się zwycięzcą, zabierając ze sobą wszystkich, którzy pokładali w Nim wiarę do końca."(1)Opis plag w Apokalipsie kontrastuje ze sobą dwie góry. Pierwsza to Syjon, "prześliczna święta góra", która reprezentuje 144.000 zbawionych z Chrystusem (Ap.14:1). Naprzeciwko niej jawi się góra Magedon (hebr. Har-Magedon), z dwiema miriadami miriad niezbożnych pod wodzą demonów (Ap.16:13; Dn.11:45). O tym złowrogim zgromadzeniu tak czytamy u proroka Joela:"Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak, że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką." (Jl.3:19-21).Apokalipsa akcentuje fakt, że miejsce zgromadzenia bezbożnych zwie się "po hebrajsku" Har-Magedon (Ap.16:16). Nacisk na hebrajski jest wskazówką, że znaczenia tego symbolu należy szukać w Starym Testamencie i wspomnianym języku.

Słowo har w języku hebrajskim oznacza "górę", zaś magedon może pochodzić od Megiddo, albo od mo'ed, czyli "zgromadzenie". Jedynym miejscem w Piśmie Świętym, gdzie oba te słowa występują razem (hebr. har mo'ed) są słowa Lucyfera oddające jego odwieczne pragnienie, aby zapanować na niebiańskim Syjonie, aby zająć miejsce Chrystusa na Bożej "górze zgromadzenia" (Iz.14:13).

Armagedon symbolizuje ostatni wielki wysiłek Szatana, aby unicestwić tych, którzy "strzegą przykazań Bożych" (Ap.12:17). Wielu sądzi naiwnie, że mowa tu o najeździe armii rosyjskiej, chińskiej czy muzułmańskiej na współczesny Izrael, a więc o wielką bitwę w dolinie Megiddo. Wiele przemawia przeciwko takiej literalnej interpretacji:
kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
autor artykułu: Jonatan Dünkel

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny
Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 31.12.2000 r.

| początek | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | strona główna |