linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona
 główna  

Mówienie na językach: dobry uczynek czy przedrzeźnianie Ducha Świętego?

Jakiś czas temu otrzymałem od jednej młodej w wierze osoby list w którym wyraziła się ona następująco:

Interesują mnie dary (charyzmaty) Ducha Świętego. Tak szczerze mówiąc, to już od dłuższego czasu pragnę daru języków. Modlę się o to.... Paweł w liście do Koryntian powiedział, żeby się starać o dar (proroctwa).

Niniejsze rozważania są częścią odpowiedzi na tamten list.

Sprawa dotyczy daru Bożego. [Darów Bożych]. I tak jak w sprawie zbawienia - ratunku przed piekłem - tak i w sprawie służby Bogu diabeł przygotował wiele fałszywych nauk.

Na początek 1 wiersz Biblijny:

 1. 2 Tes. 2:8-11 A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,

  Widzimy z tego fragmentu, że w czasach ostatnich - człowiek zwany antychrystem przyjdzie za sprawą szatana, jego przyjście będzie charakteryzowało się "wszelką mocą" - co można rozumieć przez "wszelką moc"?? i jego przyjście będzie wśród znaków [czy znaki te będą fałszywe? - nie te znaki będą miały wszelkie znamiona znaków!!!], jego przyjście będzie także wśród rzekomych cudów [cuda mają być rzekome]. Także będzie w jego przyjściu wiele oszustw, np. rzekomych uzdrowień, niby mówienia językami, oszukańczych niby proroctw, i tak dalej.

 2. 5 Moj. 13:2-6 Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i  zapowiedziałby ci znak albo cud, I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie.

  Tutaj mamy opisany przypadek człowieka, który zapowiedział znak - lub cud. I ten znak lub cud NASTĄPIŁ a potem głosił odstępstwo od nauki Pana Jezusa [np. poprzez niezgodne z Biblią nauczanie - np. na temat 11 rozdziału 1 listu do Koryntian - gdzie Biblia mówi o tym że kobiety mają nakrywać głowę podczas każdej modlitwy, a mężczyzna nie powinien nakrywać głowy podczas każdej modlitwy - specjalnie daję taki prosty przykład - bo to najłatwiej sprawdzić na prostych przykładach]. Czy Cud i znak były fałszywe? Nie - one były jak najbardziej autentyczne! Jak widać AUTENTYCZNOŚĆ jakichś cudownych zdarzeń nie ma nic do rzeczy z Bożymi sprawami - bo już w czasach Starego Testamentu byli oszuści religijni którzy robili autentyczne znaki i autentyczne cuda - a w odniesieniu do naszych czasów mamy w Nowym Testamencie zapowiedź że znaki i cuda będzie czynił za sprawą szatana antychryst. Ale czy tylko antychryst?

  Zobaczmy co na ten temat powiedział Pan Jezus Chrystus:

 3. Mat. 24:11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu,  Mat. 24:24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.  Mar. 13:22  Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych.

  Już pierwszy rzut oka na te słowa daje nam informację, że oszustów religijnych podszywających się pod sługi Chrystusa - albo też podających się za Samego Pana Jezusa Chrystusa - będzie WIELU. Kolejną rzeczą jaką tu widzimy, jest to, że czynić oni będą WIELKIE ZNAKICUDA. Proszę zwrócić uwagę na to, że znaki te i cuda - nie są tu kwestionowane - lecz są nazwane WIELKIMI ZNAKAMI. Będą to - i są to autentyczne znaki - niepodważalne objawy nadprzyrodzonej mocy. Cuda te i znaki są tak wielkie, że mają nawet bardzo mocne oddziaływanie na WYBRANYCH.

  Zatem podsumowując - możemy powiedzieć, że Biblia uczy nas, że sam fakt dokonania cudu lub wielkiego znaku - nie jest dowodem na BOŻE pochodzenie.

  Oprócz tego mamy zapowiedziane przez Biblię, że w naszych czasach będą wielkie znaki i cuda dokonywane przez tych, którzy będą podawać się za proroków Boga - i że będą to osoby służace diabłu - bo będą fałszywi.

  Kolejna rzecz na jaką musimy zwrócić uwagę, to to - czy osoby te - robiące takie znaki i cuda, a będące sługami szatana - będą świadome komu służą? Odpowiedź Biblii - przez słowa Pana Jezusa Chrystusa jest tutaj bardzo ważna, możemy te słowa przeczytać w Ewangelii Mateusza rozdział 7:

  Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.  W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?  A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat. 7:21-23

  Pan Jezus Chrystus zapowiada tu, że pewnego dnia wielu  przyjdzie do Pana Jezusa - i będzie szczerze przekonanych, że są dziedzicami nieba, że ich Panem Jest Jezus, i mało tego, że przez całe życie Jemu służyli poprzez "prorokowanie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa", "wypędzanie demonów w imieniu Pana Jezusa", "czynili wiele cudów w imieniu Jezusa".

  A jaka jest reakcja Pana Jezusa Chrystusa?

  Nie mieli oni NIC wspólnego z Panem Jezusem Chrystusem - lecz byli przez cały czas fałszywi. Oszukani i innych w błąd wprowadzający.

  Przeczytajmy Słowo Boże z 2 Tymoteusza 3:13:

  2 Tym. 3:13 Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.

  Dlatego jest normalne, że w dzisiejszych czasach można spotkać wielu takich którzy podają się za chrześcijan, twierdzą o sobie, że mówią na językach, że dokonują cudów w Imieniu Jezusa itd. a są tak naprawdę oszustami religijnymi idącymi swoją drogą do piekła.

  Jest to tak bardzo sugestywne, że często osoby prawdziwie wierzące zastanawiają się nad tym jak można mieć "dar języków", "dar czynienia cudów", "dar czynienia znaków", "dar uzdrawiania". Diabeł lubi to, gdy dzieci Boże zamiast zajmować się rzeczami, które Bóg zawarł w Swoim Słowie zajmowały się rzeczami niepotrzebnymi i wątpliwymi.

  Osobiście stoję na stanowisku, że ani jedna szczerze nawrócona osoba nie ma obecnie od Boga daru języków - bo Bóg nie daje dzisiaj tego daru. Miał on tylko i wyłącznie zastosowanie do 1 wieku w określonych warunkach w odniesieniu do Żydów. Uważna lektura Biblii jest jedyną drogą do tego, aby stało się to dla każdego jasne i oczywiste.

  Od kogo w takim razie są wszystkie fałszywe podróbki działania Ducha Świętego z pierwszego wieku?

  I to jest powód dlaczego mimo wielu modlitw do Boga - wielu szczerych wierzących nie otrzymuje tego. Natomiast jeśli górę biorą u niektórych ludzkie myśli - wtedy następuje kontakt z demonami i one chętnie obdarowują taką zbuntowaną osobę glosolalią.

 4. Teraz chciałbym jeszcze trochę zająć się zagadnieniem co na temat glosolalii mówi Bóg w Biblii.

  Na początek zajmijmy się tematem, czy są w Biblii dane rzeczy do jednorazowego użytku.

  1. Miedziany wąż

   4 Moj. 21:6-9 Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.  I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.  I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.

   Mamy tutaj przykład "jednorazowego użytku" węża. Każdy Izraelita, który na niego spojrzał w tamtej określonej sytuacji był uzdrowiony. Czy należało się spodziewać, że zawsze ten wąż będzie tak działać? Odpowiedź brzmi oczywiście, że NIE. Ale Izraelici tego nie zrozumieli. Nie wiedzieli, że czas upływa:

   2 Królewska 18:4 On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego, bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.

   Wąż już dawno nie miał żadnej mocy - a oni wciąż traktowali go jako coś szczególnego.

   Hebr. 8:13 ... to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

    

  2. Prorokujący starsi

   O prorokujących starszych czytamy w 4 Moj. 11:25-26:

   I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie; jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad; na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie.

   Hebr. 8:13 ... to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

    

  3. Potwierdzenie przez Ducha Świętego

   Kolejną jednorazową rzeczą jest Poręczenie przez Ducha Świętego poselstwa głoszonego przez Pana Jezusa Chrystusa. Uczy o tym list do Hebrajczyków 2 rozdział [przeczytaj cały 2 rozdział].

   Hebr. 2:4 A Bóg PORĘCZYŁ je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.

   Zwrócić tu należy uwagę na to, że jest tu słowo "poręczył" - gdyby piszący te słowa w okolicach 69 roku pierwszego wieku Paweł zakładał, że języki i inne znaki i cuda dokonywane przez Boga miały mieć miejsce później - nie użyłby słowa "poręczył" lecz w innej formie - na przykład "poręcza" - ale Słowo Boże jest precyzyjne.

   Hebr. 8:13 ... to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

    

  4. Dar języków

   Kolejny jednorazowego użytku w Bożym planie zbawienia fakt.

   Podsumowując trzeba powiedzieć, że Biblijna glosolalia to koniecznie:

   [1] Musi być w aktualnie używanym języku (1 Kor 14:10, Dzieje 2:8)

   [2] Nie może być skierowana do ludzi (1 Kor 14:2)

   [3] Musi być skierowana tylko i wyłącznie do Boga (1 Kor 14:2)

   [4] Nie może być znakiem dla wierzących (1 Kor 14:22)

   [5] Musi być znakiem dla niewierzących Żydów I świadczyć o tym, że Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. (1 Kor 14:21)

   [6] Musi być znakiem sądu dla niewierzących Żydów. (Izajasza 28:11-13, 1 Kor 14:21)

   [7] Nie może być używana prywatnie ale tylko I wyłącznie w obecności niewierzących Żydów dla których to mówienie na językach jest przeznaczone jako znak. (Dzieje 2:5, 1 Koryntian 14:22)

   Jeśli choć jeden z tych elementów nie jest spełniony - to na pewno mamy do czynienia z demonicznym podrobieniem i/lub oszustwem. Wszystkie te elementy muszą być równocześnie spełnione. Uczciwa lektura Nowego Testamentu dokonana pod tym kątem - ukaże jasno, że wszystkie omówione w Biblii przypadki mówienia na językach spełniają wszystkie te 7 warunków równocześnie. jeśli by nie spełniały - określane są jako "szaleństwo" [... czyż nie powiedzą że szalejecie ...] albo inaczej mówiąc jako objaw opętania demonicznego.

   W pierwszym wieku Paweł napisał: 1 Kor. 13:8 ... języki, ustaną, ...

   I faktycznie nie mają one racji bytu dzisiaj - bo nie ma możliwości zbyt często spełnić wszystkich 7 warunków koniecznych, opisanych wyżej.

   Hebr. 8:13 ... to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

    

  5. Manna

   Jak wiadomo manna nie była dawana Izraelitom gdy znajdowali się jeszcze w Egipcie, ani też nie była im dawana wtedy gdy wyszli z pustyni. Jest to kolejna rzecz w Biblii która miała określony cel - gdy spełniła ten cel - przestała być potrzebna.

   Hebr. 8:13 ... to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Grzegorz Michalski
michalskig@own.pl

PS.: Wszystkich którzy mają jakiekolwiek przemyślenia związane z treścią rozważanego w tym artykule tematu zachęcam do kontaktu.


Zapraszam do dzielenia się opiniami za pośrednictwem email lub tego formularza. Proszę o dopisek, czy komentarz może być wystawiony na WWW.


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady

© Dzisiejszy Eliasz, 1998-2002 http://eliasz.dekalog.pl

przekazał: email, WWW

Ostatnie zmiany: 23.11.2002 r.

początek | strona główna | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | St@rtuj z Eliaszem