poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

CZY BIBLIA OPISUJE FAKTY CZY BAJKI?
ANALIZA RELACJI NT - POBYTU IZRAELITÓW W EGIPCIE

Poniższą tabelę opracowano na podstawie informacji zgromadzonych na http://potop-exodus.w.interia.pl

lp.

BIBLIA

FAKTY HISTORYCZNE i ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE

17 lat głodu w Egipcie
(wg Biblii było to w latach 1930-1924 p.n.e. - okres panowania XII dynastii faraonów w Egipcie)
GENESIS 41:30
 • Barbara Bell, amerykańska specjalistka od klimatu w starożytności w swojej pracy pt. "Climate and the History of Egypt: The Middle Kingdom" (1975, str. 223-269) wykazała, że pod koniec panowania XII dynastii (Amenemhat III lub nawet wcześniej) nastąpiła drastyczna zmiana klimatu przyczyniająca się do niestabilnych wylewów Nilu
 • William Smith, egiptolog i historyk sztuki, w dziele "The Art and Architecture of Ancient Egypt" (1965, str. 103) opisał zaskakująco posępne twarze posągów Senusereta III i jego następcy Amenemhata III (schyłek XII dynastii) - absolutny fenomen i zagadka dla egiptologów
 • za Senusereta II bądź Senusereta III (XII dynastia) rozpoczęto szereg prac melioracyjnych na olbrzymią skalę (w rejonie Al-Fajjum); działania te kontynuował Amenemhat III, za czasów którego powstał wielki kanał zwany do dziś Bahr Jusuf, tj. Kanał Józefa
2umocnienie władzy w ręku faraona i wezyra (tu: Józefa)
GENESIS 47:20.26
 • w kręgu egiptologów powszechnie znany jest fakt, iż za panowania Senusereta III (XII dynastia) przeprowadzono gruntowną reformę administracyjną kraju: odebrano władzę nomarchom (lokalnym możnowładcom) i wszystkie ministerstwa podporządkowano bezpośrednio wezyrowi
3Józef, Azjata, objął wysoki urząd w kraju Egipcjan
GENESIS 41:41
 • w 1987 roku austriacki zespół pod kierownictwem prof. Manfreda Bietaka odkrył w Tall ad-Dab (semickie osiedle w biblijnej ziemi Goszen w delcie Nilu) pałac pochodzący z czasów XII dynastii, w którego ogrodzie odkryto niezwykle okazały grób (samej mumii już nie było) - na podstawie resztek posągu właściciela stwierdzono, iż był on - ponad wszelką wątpliwość - Azjatą
4Józef jako wezyr przenosił Egipcjan ze wsi do miast
GENESIS 47:21
 • analiza napisów pozostawionych przez fundatorów pomników w sanktuarium Ozyrysa w Abydos wykazała, że za panowania Senusereta III nastąpił nagły wzrost roli klas średnich: gwałtownie zwiększyła się liczba rzemieślników i handlarzy
5po długim okresie czasu Izraelici rozrastają się do wielkości narodu, a "rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa"
EXODUS 1:7-8
 • ok. 300 lat po Senuserecie III (XII dynastia) do władzy dochodzi nowa dynastia, XVIII, której rządy znaczą początek nowej ery w historii starożytnego Egiptu - okres Nowego Państwa trwający ok. 500 lat pod rządami XVIII, XIX i XX dynastii
6 Izraelici, którym dotychczas wiodło się bardzo dobrze w Egipcie zostają nieoczekiwanie zniewoleni i zaczynają być wykorzystywani jako tania siła robocza
EXODUS 1:9-14
 • po długim okresie okupacji przez Hyksosów rejonów delty Nilu w Egipcie panują nastroje antysemickie; duch nacjonalizmu ogarnia cały naród z chwilą gdy pierwsi władcy XVIII dynastii przepędzają Hyksosów z kraju i rozpoczynają ekspansję terytorialną podbijając Kanaan, Syrię i Nubię; w Egipcie nastaje nowa era i nowy - pogardliwy - stosunek do Azjatów
7ok. 350 lat po Józefie, tuż przed narodzeniem Mojżesza, zostaje wydany dekret nakazujący zabijanie nowonarodzonych Hebrajczyków
EXODUS 1:15-22
 • ok. 350 lat po Senuserecie III (XII dynastia) rządy w Egipcie obejmuje Totmes I (z XVIII dynastii), który służył jako żołnierz i jeden z dowódców armii Amenhotepa I (także XVIII dynastia). Totmes I, wojskowy na tronie faraona, kontynuował imperialistyczną politykę swoich poprzedników
8córka królewska przygarnia hebrajskiego podrzutka jako syna nazywając go "Mojżesz"
EXODUS 2:1-10
 • córka Totmesa I - Hatszepsut - sprawuje przez ok. 20 lat samodzielne rządy w Egipcie po śmierci swego poprzednika (także męża i brata) - Totmesa II. Istnieją wyraźne dowody na to, że pod jej panowaniem wiele osób z niższych sfer miało szansę wzbogacenia się i błyskotliwej kariery (np. Senmut). Po śmierci wszystkie jej podobizny zostały z niejasnych powodów zniszczone
9mając 40 lat Mojżesz ucieka z Egiptu do Midianu, gdzie przez wiele lat czeka na śmierć swego niedoszłego oprawcy, króla Egiptu
EXODUS 2:11-25; DZIEJE APOST. 7:17-29
 • następca Hatszepsut, Totmes III, jest znany jako jeden z najdłużej panujących władców starożytnego Egiptu (54 lata). Po śmierci Hatszepsut sprawował samodzielne rządy przez 32 lata. Dzięki swym kampaniom wojskowym doprowadził kraj do szczytu potęgi militarnej i politycznej
10ok. 430 lat po Józefie Izrael opuszcza Egipt pod wodzą Mojżesza po strasznych plagach i długiej konfrontacji z niezwykle nieustępliwym i nieugiętym faraonem
EXODUS 12:40
 • ok. 430 lat po Senuserecie III (XII dyn.) umiera syn Totmesa III, Amenhotep II. Znany jest on jako najtwardszy i najsilniejszy władca starożytnego Egiptu. Za jego czasów kraj ten był największą potęgą militarną ówczesnego świata. Na jego mumii odkryto ślady nieznanej choroby skóry (dokuczliwa choroba skóry była jedną z biblijnych plag - Exodus 9:8-12)
11pierworodny syn faraona umiera w wyniku ostatniej plagi - śmierci pierworodnych
EXODUS 12:29
 • na podstawie tzw. "Steli Snu" Totmesa IV egiptolodzy stwierdzili, iż pierworodny syn Amenhotepa II zmarł przedwcześnie z nieznanych powodów; plagi egipskie wymienione są także w tzw. Papirusie Ipuwera
12w kilka dni później następuje jeden z najbardziej znanych cudów opisanych w Biblii: przejście Izraelitów przez Morze Czerwone
EXODUS 14 i 15
 • począwszy od 1978 roku w wodach Zatoki Akaba (Morze Czerwone) niedaleko olbrzymiej plaży w Nuweiba amerykański badacz Ronald Wyatt oraz inni znaleźli i sfotografowali szczątki rydwanów (gł. piasty i całe koła), z których część wyłowiono z dna zatoki. Datuje się je na okres +/- Totmesa IV
13wojsko egipskie straciło tam wszystkie swoje rydwany i całą konnicę; Egipt został znacznie osłabiony pod względem militarnym
EXODUS 14:23
 • wraz ze śmiercią Amenhotepa II nastąpił drastyczny upadek militarnego znaczenia Egiptu: 3 kolejnych królów panujących po Amenhotepie II � Totmes IV, Amenhotep III, Amenhotep IV Echnaton - prowadziło politykę pokojową (małżeństwa faraonów zawarte z córkami królów Mitanni i Hetytów)
14sława Boga Izraela, Adonai Jahweh, obiegła cały świat
EXODUS 15:14
 • po śmierci Amenhotepa II Egipcjanie zaczynają mieć wątpliwości co do swoich bogów; za Totmesa IV zaczyna się kult Atona (hebr. Adon=Pan), którego Amenhotep IV Echnaton ustanawia jedynym bogiem Egiptu wprowadzając reformę religijną i kult monoteistyczny w całym kraju
1540 lat po exodusie Izraelici zdobywają Jerycho
 • 40 lat po śmierci Amenhotepa II w Egipcie panował Amenhotep III. Wykopaliska Johna Garstanga na cmentarzysku w Jerychu wykazały, że to właśnie za jego rządów zdobyto miasto
17ok. 65 lat po exodusie Izrael rozpoczyna 2 fazę podboju Kanaanu
SĘDZIÓW 1:1
 • ok. 65 lat po śmierci Amenhotepa II, gdy w kraju rządził Amenhotep IV do Egiptu zaczynają masowo napływać listy od królów kananejskich proszących o pomoc militarną przeciwko Habiru, którzy zdobywali palestyńskie miasta jedno po drugim (większość uczonych uważa, że nazwa Hebrajczycy pochodzi właśnie od określenia Habiru); listy te to część korespondencji amarneńskiej

Zebrał i opracował: Piotr Gałecki, 2001 ©

kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady

http://dekalog.pl
dekalog.pl - domena darmowych kont email+WWW

Ostatnie zmiany: 01.11.2001 r.

| początek | strona główna | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | St@rtuj z Eliaszem |