poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań ksi+/-żki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  


ul. Niecała 4
20-080 Lublin
tel.(081) 53 242 55

e-mail:lublin@advent.pl
maik@nadzieja.pl

Lublin, 26 maja 2001 r.

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią
Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie
od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci
Chwalcie więc Boga w waszym ciele."

(I List do Koryntian 6, 19.20)

DO WYZNAWCÓW,  DUCHOWIEŃSTWA  I  ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW 
I  ZWIĄZKÓW  WYZNANANIOWYCH  WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO

LIST OTWARTY

Dostojni Wyznawcy, Duchowni i Zwierzchnicy Kościelni!

Na wstępie przesyłamy słowa pokoju!

W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dnia 31 maja 2001 r. - Światowym Dniem Bez Tytoniu, zwracamy się do Was z chrześcijańskim apelem o podjęcie zdecydowanej walki z pandemią nikotynizmu.

Czynimy to w imieniu wyznawców naszego Kościoła - aktywnych działaczy przeciwtytoniowych, w duchowej łączności ze wszystkimi niepalącymi mieszkańcami naszego województwa, instytucjami społecznymi i związkami wyznaniowymi oraz ludźmi dobrej woli zabiegającymi o dobro Narodu, a wreszcie w głębokim zatroskaniu o zdrowie ludzi palących.

Nie musimy chyba dowodzić, jak dużym zagrożeniem dla zdrowia tysięcy mieszkańców naszego województwa i pomyślności naszego Narodu jest rozwijająca się plaga nikotynizmu.Zgodnie z rocznikiem statystycznym WHO nikotyna zabija rocznie więcej ludzi niż wszystkie pozostałe rodzaje śmierci, łącznie z wypadkami, zbrodniami i samobójstwami. Tylko w krajach rozwiniętych przemysłowo umiera z powodu nikotyny 1,8 mln  ludzi rocznie.

Nasz kraj nie stanowi tu wyjątku, a fakty mówią same za siebie:

  • Dotychczasowa liczba 100 mld wypalanych rocznie papierosów została znacznie przekroczona. Około 10 mln osób w naszym kraju pali regularnie 15-20 sztuk papierosów dziennie. Blisko 5 mln pali dłużej niż 20 lat.
  • Granica wieku inicjacji tytoniowej stale się obniża: rośnie liczba palącej młodzieży w wieku dojrzewania, szczególnie dziewcząt w stosunku do chłopców.
  • Palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, płucnych i nowotworowych. Choroby odtytoniowe są przyczyną zgonu co drugiego Polaka w wieku 35 - 60 lat, a odsetek tych zgonów stale rośnie od lat 60 i obecnie osiągnął poziom nie notowany w żadnym kraju Europy.

Wobec powyższych faktów żaden człowiek nie może pozostać obojętny.

Zwracamy się do zwierzchników kościelnych i duchowieństwao większe akcentowanie problemów zdrowia, a zwłaszcza zagadnienia nikotynizmu w pracy ewangelizacyjno - duszpasterskiej. Duchowni powinni użyć całego swojego autorytetu moralnego, aby na drodze pełnej miłości i pasterskiej troski - perswazji, a nade wszystko osobistego przykładu, dążyli do zmniejszenia rozmiarów plagi nikotynizmu na terenie powierzonych im parafii.

Zdrowie ludzkie powinno być postrzegane  i proklamowane z kościelnych ambon i kazalnic jako bezcenny dar naszego miłującego Ojca w niebie, a troska o ten dar jako religijny obowiązek każdego wyznawcy. Postulujemy o zorganizowanie przy parafiach poradnictwa antynikotynowego, gdzie ludzie pragnący przezwyciężyć nałóg otrzymaliby fachową poradę i duchowe wsparcie.

Zwracamy się do katechetów i nauczycieli, aby podjęli trud uświadamiania dzieciom i młodzieży zgubnych skutków palenia. Musimy przygotować młodzież do świadomego przeciwstawienia się agresywnej akcji propagandowej koncernów tytoniowych.

W  szczególny sposób zwracamy się do wszystkich wyznawców chrześcijaństwa, aby w dążeniu do "uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana" podjęli walkę o świętość ciała - "świątyni Ducha Świętego", eliminując ze swego życia niszczący wpływ tytoniowej trucizny.

Zwracamy się również do wyznawców religii niechrześcijańskich i wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie szerokiej działalności społecznej w celu propagowania zdrowego, wolnego od nałogów, stylu życia.

Kościół Adwentystyczny w swym ponad 110-letnim religijnym i moralno - społecznym posłannictwie na naszej ziemi ojczystej, rozwijając chrześcijańską teologię zdrowia, zawsze opowiadał się na rzecz abstynencji tytoniowej oraz duchowej i fizycznej tężyzny Narodu. W obecnej sytuacji tytoniowego zagrożenia poczuwa się do obowiązku wystąpienia w obronie ludzi niepalących i ich prawa do czystego powietrza. Kierując się ewangeliczną zasadą miłości bliźniego poczuwamy się również do troski o zdrowie ludzi palących.

Niech dzień 31 maja 2001r. - Światowy Dzień Bez Tytoniu będzie dniem głębokiej refleksji nad zdrowiem naszego społeczeństwa. Niech będzie dniem modlitwy w intencji tych wszystkich ludzi, którzy w walce z nałogiem potrzebują "pomocy z wysokości".

Pozostajemy z najlepszymi życzeniami łask Bożych!

W imieniu Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie:
 

pastor Mariusz Maikowski dr n.med. Stanisław Łozowski pastor  Marian Wójcik

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie