poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Poniższy materiał pochodzi z książki: "Apokalipsa: Czasy końca w proroctwach Biblii" (w przygotowaniu)

Jonatan Dünkel

Liczba 666

"Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć." (Ap. 13:18).
Tekst Apokalipsy wzywa, aby obliczyć imię Bestii, gdyż w językach starożytnych litery miały wartość liczbową (zob. Apendyks ). Na przykład w języku łacińskim litery "xvi" znaczą szesnaście, gdyż "X" to dziesięć, "V" to pięć, zaś "I" to jeden ). Znaleziska archeologiczne z terenu Pompei dowodzą, że ukrywanie imion pod kryptonimem z cyfr było częstą praktyką w starożytności.

Wszystkie symbole, jakimi Jan posługuje się w Apokalipsie mają swe korzenie w Biblii, dlatego musimy sięgnąć do niej, aby zrozumieć znaczenie liczby 666.

Podczas, gdy siódemka jest w Biblii liczbą doskonałości i odpoczynku Bożego, szóstka to liczba człowieka bez Boga i bez Jego odpoczynku. Szóstka symbolizuje rebelię człowieczeństwa wobec Boga, obsesję wokół samego siebie, zamiast oddania chwały Stwórcy. Szóstka występuje w Biblii po raz pierwszy w dniu stworzenia Adama ( Rdz.1:27. 31), dlatego zwana jest "liczbą człowieka" ( Ap.13:18). Później pojawia się w kontekście odstępstwa, polegającego na wstawieniu uczynków ludzkich w miejscu dzieł Boga, sygnalizując uzurpację atrybutów Boga przez człowieka. Pierwszy dopuścił się takiego przestępstwa Kain ( Rdz.4:3-5). Uczcił Boga owocem swej pracy ( Rdz.4:3), lekceważąc polecenie, aby złożyć w ofierze zwierzę. Kiedy ofiara z owoców jego pracy nie została przyjęta, zwrócił się przeciw Ablowi, którego dar Bóg przyjął, gdyż wyrażał wiarę w przyjście Chrystusa - Baranka, na którego te ofiary miały wskazywać. Biblia wymienia tylko sześć imion w genealogii Kaina, podkreślając odstępczy charakter zapoczątkowanej przez niego religijności ( Rdz.4:17_18).

Szóstka to liczba pychy, odstępstwa i samo-wywyższenia. Potrójna szóstka ilustruje odstępczy system czasów końca, który opiera się na ludzkich dokonaniach. Próba stworzenia go i narzucenia światu sięga budowniczych wieży Babel. W ich słowach sześć razy pojawiają się zaimki my i nas (Rdz.11:3-5). Szóstka była podstawową liczbą w babilońskim sposobie liczenia. Wciąż liczymy czas posługując się systemem opartym na szóstce (godzina ma 60 minut, a minuta 60 sekund). Złoty posąg Nabuchodonozora, któremu należało oddać cześć lub zginąć miał 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Księga Daniela wymienia go sześć razy. Apokalipsa mówi sześć razy o czczeniu Bestii i jej piętna. Tyleż razy pojawia się w tej księdze " Babilon" i  " Nierządnica".

Szóstka implikuje stawianie ludzkich uczynków w miejscu Bożych, co było esencją systemu babilońskiego. Charakteryzuje on do dziś niemal wszystkie religie, włącznie z wieloma wyznaniami chrześcijańskimi.

Szóstka jest tylko o jeden mniejsza od siódemki , która jest liczbą Bożej pełni i doskonałości. Szóstka na pierwszy rzut oka wydaje się bliska ideału Bożego, a faktycznie jest jego negacją. Zbudowana na ludzkiej niedoskonałości rości sobie pretensje do Boskiej doskonałości. Bluźniercze imiona Bestii, której liczba wynosi 666 (Ap.13:1; 17:3) sugerują, że przypisuje człowiekowi tytuły i atrybuty Boga.

Pieczęć Boża oparta na siódemce jest przeciwieństwem odstępczego piętna Bestii. Pieczęć i piętno, tak jak szóstka i siódemka reprezentują dwa przeciwstawne systemy religijne. Pierwszy opiera się na posłuszeństwie z miłości i wdzięczności za Jego łaskę. Drugi, na ludzkich tradycjach, zwiedzeniu i przemocy. Pierwszy wywyższa Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, drugi Smoka, Bestię i Fałszywego Proroka.

Przyjęcie piętna w czasach końca będzie równoznaczne z akceptacją autorytetu instytucji reprezentowanej przez Bestię, dlatego piętno zawiera nie tylko liczbę, ale także imię Bestii (Ap. 13:17). Bestia nie jest pojedynczym człowiekiem z imieniem 666 na czole, jak to naiwnie ukazują filmy z Hollywood, ani superkomputerem w Brukseli, lecz systemem władzy, tak jak wszystkie inne Bestie w apokaliptycznych proroctwach (Dn.7; Ap.13).

Jedni przyjmą piętno Bestii ufni w słuszność nakazów tego religijno-politycznego systemu czasów końca, inni choć nie uwierzą jej religijnym roszczeniom, przyjmą je z obawy przed represjami. Dlatego pierwsi mają piętno na czołach, a drudzy na ręce. Podporządkowanie autorytetowi Bestii pieczętuje ludzi, jako zwolenników fałszywej trójcy, a zatem niewolników Szatana.

W tym samym czasie na ziemi głoszone jest trójanielskie poselstwo, które mówi o potrzebie przyjęcia pieczęci Boga i posłuszeństwa wobec Jego Prawa. Przyjęcie autorytetu Słowa Bożego pieczętuje ludzi Bożą pieczęcią. Zapieczętowani nią stają się częścią zbawionych symbolizowanych w czasach końca przez 144.000 ( Ap.14:6_12).

"[Obraz Bestii] sprawia, że wszyscy... otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia bestii lub liczby jej imienia." ( Ap.13:15-17).

JAK OBLICZYĆ LICZBĘ BESTII

Najbardziej sekretny symbol starożytnych religii misteryjnych składał się z trzech liter "s", która w języku greckim posiada wartość szóstki. Literę "s" nazywano stigmą (stąd sigma ), czyli "piętnem". Wypalano je na czołach niewolnikom oraz wyznawcom niektórych kultów. Piętno służyło jako swego rodzaju znak tożsamości i lojalności.

Litery w starożytnych alfabetach posiadały numeryczną wartość, stąd liczby służyły czasem jako kryptogramy. W czasach babilońskich imię Stura, "sekretnego" boga" Babilończyków, zawierało liczbę 666. W ich języku (aramejskim) liczba jego imienia wynosiła 666. Stura czcili magowie chaldejscy hołdujący misteryjnym kultom słonecznym, ci, którzy byli największymi wrogami ludu Bożego - Daniela i jego trzech przyjaciół (Dn.3, 6).

 
200  60  400  = 666 

Persowie w 539 roku p.n.e. wygnali z Babilonu kapłanów i magów chaldejskich, którzy udali się do Pergamonu, czyniąc go nową stolicą okultyzmu i religii słonecznych. Ostatni władca Pergamonu zapisał w testamencie Rzymowi zarówno swe państwo, jak kultowy tytuł Pontifex Maximus. W ten sposób Rzym stał się spadkobiercą okultystycznego dziedzictwa Babilonu. Nie przypadkiem chrześcijanie we wczesnych wiekach identyfikowali liczbę 666 ze słowem Lateinos ("Rzymianin"). Zawierało bowiem imię "sekretnego boga" Babilończyków, którego Rzymianie zwali Saturnem - bogiem słońca. Podobnie jak Babilończycy, także Rzymianie prześladowali lud Boży.

 
30  300  10  50  70  200  = 666 

Kościół, który poszedł na kompromis z państwem Konstantyna Wielkiego, stał się dziedzicem Rzymu. Papież przyjął religijny tytuł rzymskich cezarów Pontifex Maximus, a także tytuł Vicarius Christi noszony przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Chrześcijanie, którzy wskazywali na odstępstwa papiestwa byli prześladowani, tak jak Daniel i jego przyjaciele w Babilonii, a apostołowie przez Rzym cezarów. W języku greckim, który był w pierwszych wiekach językiem kościoła chrześcijańskiego, wartość liczbowa słów " kościół rzymski" (gr. Italika Ekklesia ) wynosi 666...

 
10  300  30  10  20  20  20  30  200  10  = 666 

W VI wieku biskupi Rzymu stali się religijno-politycznymi przywódcami Europy, prowadząc średniowieczny kościół w odstępstwo i prześladując tych, którzy odrzucali ich duchowy autorytet. Oficjalnym językiem kościoła stała się łacina. Czy przypadkiem, łaciński tytuł Vicarius Filii Dei, który uzurpuje prerogatywy i pozycję Chrystusa ma w tym języku wartość liczbową 666? Czy przypadkiem słowo vicarius ("następca") jest tłumaczeniem greckiego anti ? Tytuł Vicarius Christi (Następca Chrystusa) jest dosłownym przekładem nowotestamentowego greckiego słowa antichristos (antychryst).

 
5 1 100 0 0 1 5 0 0 1 50 1 1 500 0 1 = 666

Nie wiemy, jaki będzie kryptonim Bestii w czasach końca. Prawie na pewno żaden z wyżej wymienionych, choć w swoim czasie mogły identyfikować poszczególne "głowy" Bestii. Studium przeszłych odstępczych systemów pokazuje jednak, że system ten cechować będzie duchowa arogancja, wymieszanie prawdy z fałszem i religii z polityką, a także prześladowanie prawdziwego ludu Bożego.

Niektórzy komentatorzy proroctw dopatrują się piętna Bestii w mikrochipach, które mają być wprowadzone pod skórę, w super-komputerach, kartach, na których można zmieścić wszystkie dane o człowieku i tym podobnych środkach. Wszystkie osobiste dane o człowieku można zmieścić na układzie scalonym wielkości główki szpilki i umieścić pod skórą. Taki znak może posłużyć za kartę kredytową, medyczną, paszport, prawo jazdy, a nawet wycofać z  obiegu gotówkę. Jednocześnie może posłużyć państwu za narzędzie ścisłej kontroli, gdyby otrzymać go mogli wyłącznie ludzie lojalni wobec rządzącego systemu. Bez niego nikt nie mógłby kupować ani sprzedawać...

Takie technologie mogą posłużyć Szatanowi, aby narzucić sankcje przeciwko tym, którzy nie przyjmą jego piętna, jak to zapowiada Apokalipsa (13:15-17). Wydaje się jednak, że obecnie Szatan wykorzystuje te popularne wśród chrześcijan mrzonki jako zasłonę dymną, aby odwrócić ich uwagę od prawdziwego piętna. Piętno i pieczęć są częścią duchowego wielkiego boju i dlatego mają duchowy charakter. Pieczęć wiąże się z wiernością wobec przykazań Bożych, zaś piętno z wyborem ludzkich nakazów w miejsce Bożych. Pamiętajmy o tym, kiedy słyszymy sensacje o mikrochipach, uniwersalnych kartach i superkomputerach.

Przypisy:

Czytaj i/lub wpisz komentarze dotyczące tego opracowania.
Nie przegap też F A Q - forum dyskusyjnego.


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
autor artykułu: Jonatan Dünkel

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny
Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 06.06.2000 r.

[początek]