poprzedni nastepny  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Krótki przegląd proroczej księgi Daniela.

Rozdział 1: Niewola Daniela

Nabukadnesar wzioł Daniela oraz jego przyjaciół do niewoli w  605 r. p.n.e. Przesiedlił ich z najzwyklejszych domów żydowskich do olśniewającego przepychem babilońskiego imperium światowego. Daniel w wyjątkowy sposób starając się przygotować do służby królewskiej potrafił sobie zapewnić zezwolenie na prowadzenie życia zgodnego z prawem Bożym. Stosownie do tego Bóg natchnął Daniela fizyczną i duchową siłą.

Rozdział 2: Sen Nebukadnesara o wielkim posągu.

Nebukadnesar widział we śnie wielki posąg i był nadzwyczaj przerażony tym, że nie mógł sobie przypomnieć snu. Jego uczeni, nawet pod groźbą śmierci nie potrafili opowiedzieć treści snu. W tej krytycznej chwili Bóg objawia Danielowi sen, który obejmuje historię 2500 lat, od czasów Daniela aż do naszych dni.

Rozdział 3: Wyratowani z rozpalonego pieca

Na przekór widzeniu otrzymanemu we snie Nabukadnesar wzniósł w dolinie Dura posąg, cały ze złota. Zażądał przy tym, pod grożbą kary śmierci, aby każdy oddawał cześć posągowi. Bóg w cudowny sposób uratował trzech przyjaciół.

Rozdział 4: Sen Nabukadnesara o drzewie

Gałęzie drzewa, które we śnie widział Nabukadnesar rozciągają sie nad całą ziemią, ale w końcu drzewo zostaje ścięte tak, że pozostaje tylko pień. Daniel tłumaczy sen: Nabukadnesar upadnie i opuści tron, lecz po pewnym czasie na tron powróci i utrzyma swoja godność królewską.

Rozdział 5: Uczta Balsezara i upadek państwa babilońskiego

W nocy w czasie uczty Balsezar kazał przynieść święte naczynia świątynne. Tajemnicza ręka wypisała na ścianie następujące słowa: "Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadzi je do końca". I znowu Bóg używa Daniela, aby tę tajemnicę wyjaśnił. Tej nocy Medowie i Persowie zwycięzyli Babilon.

Rozdział 6: W jaskini lwa

Ponieważ Daniel na podstawie swej ogromnej wiedzy zajmował wysokie stanowisko w światowym imperium Medo-Persów, koledzy zaczęli mu tego zazdrościć. Król Dariusz wydał zarządzenie zakazujące odprawiania modłów. W następstwie tego Daniel zostaje skazany na karę śmierci. Widzimy znowu, że Bóg ma wszystko w Swoich rekach, bowiem ratuje Daniela w cudowny sposób. Skutkiem tego całe królestwo uzało wyższość Boga, któremu ufał Daniel.

Rozdział 7: Cztery prorocze zwierzęta i czas końca

Rozdział 7 zawiera drugie wielkie, dalekowzroczne proroctwo. W rozdziale 2 przedstawił Bóg historię 2500 lat w symbolicznym wielkim posągu. Rozdział 7 obejmuje ten sam okres historii, ale zobrazowany przez cztery symboliczne zwierzęta. Poza tym w rozdziale 7 dodane sa dwa nowe stwierdzenia. Na początku mały róg przedstawia upadłe imperium religijne, które rześladowało lud Boży i fałszowało prawdę Bożą. Zwraca także uwagę na to, że sąd Boży jest odpowiedzią na wyzwanie małego rogu.

Rozdział 8: Najdłuższy łańcuch czasu proroctwa Biblii

W rozdziale 8 występuje temat sądu, w którym wyłania się zwiazek między sądem, a oczyszczeniem światyni. W tym rozdziale poznajemy przepowiednię obejmującą 2300 lat. To proroctwo jest najdłuższym łańcuchem proroczym w Biblii. Anioł Gabryel rozpoczyna w sposób wizualny tłumaczyć jego znaczenie. W trakcie wyjaśniania Daniel zemdlał, a następnie zachorował.

Rozdział 9: Najbardziej zdumiewające proroctwo Biblii

Rozdział 9 rozpoczyna się poważną modlitwą Baniela o lepsze rozumienie przyszłości swojego narodu. W rozdziale 8 czytamy, że anioł Gabryel został upoważniony do wyjaśnienia Danielowi wizji. Ponieważ poprzednio Daniel zemdlał w czasie tłumaczenia, wyjaśnienie to było dla niego niepełne. Dlatego rozdział 9 jest bezpośrednią kontynuacją myśli rozdziału 8. Proroctwo o 70 tygodniach w rozdziale 9 jest wycinkiem proroctwa o 2300 dniach z rozdziału 8. Proroctwo to zawiera dokładne daty chrztu i ukrzyżowania Mesjasza.

Rozdział 10-12: Prawo zwycięża

W ramach naszego studium sumujemy ostatnie trzy rozdziały. Rozdziały te wskazują, że wszystkie wrogie Bogu mocarstwa zostaną w końcu zniszczone, a prawo zwycięży.

Powyższy opis według anonimowego opracowania "Studium Daniela - seminarium dotyczące proroctw czasu ostatecznego"

6.06.1999 r.

 

Lista uczestników studium jest dostępna dla seminarzystów :-)

Problemy podejmowane przez uczestników studium.

 
 

Ostatnie zmiany: 15.11.1999 r. 

[początek]