poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Fragment pochodzi z książki: Jonatana Dunkel "Apokalipsa: Ostatnie wydarzenia na ziemi w proroctwach Pisma Świętego". Zamówienia kierować na adres: Orion, skr. poczt. 39, 26-600 Radomsko.

Siódma plaga


17"Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się!

18I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.

19A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej.

20I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono.

21I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka." (Ap.16:17-21).Ostatnia plaga jest aluzją do ukamienowania, którym w czasach starotestamentowych karano bałwochwalstwo, cudzołóstwo, morderstwo, bluźnierstwo i rebelię, grzechy które charakteryzują ostatnie pokolenie mieszkańców ziemi (Ap.9:20-21; 2Tym.3:1-5).

Rozpadowi duchowego Babilonu towarzyszą straszliwe kataklizmy. Wzburzone morze miota fale, które pogrążają nadbrzeżne miasta i wyspy. Powierzchnia ziemi pęka, pochłaniając całe łańcuchy górskie. Wulkany wyrzucają strumienie lawy, niszcząc pola i wioski.

Wśród furii żywiołów, zabrzmi potężny głos: "Stało się" (Ap.16:17). Nastanie trzęsienie ziemi, "jakiego nie było odkąd jest człowiek na ziemi" (Ap.16:18).(1) Słońce pociemnieje jak wór, księżyc przybierze kolor krwi; spadnie ciężki grad, który zmasakruje ląd niczym kule armatnie (Ap.6:12-13). Atmosfera okołoziemska zwinie się niczym zwój, odsłaniając nieboskłon (Ap.6:14).

Niepobożni podniosą głowy w oczekiwaniu najgorszego. Wierzący zaś w skupieniu wpatrywać się będą w widoczną z daleka chmurkę, wiedząc, że to znak Syna Bożego (Mt.24:30). Po chwili dostrzegą majestat Chrystusa i otaczających go zastępów w lśniących szatach. Zamiast korony cierniowej Jezus mieć będzie na skroniach diadem królewski, a na świetlistej szacie napis: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW (Ap.19:16).

Zbawieni, którzy do niedawna musieli się ukrywać, podniosą ręce wołając: "Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia!" (Iz.25:9).

Niezbawieni próbować będą ukryć się przed blaskiem chwały Króla królów (2Tes.1:8-9; 2:8), wołając do gór i skał: "Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka" (Ap.6:16).

Ponad rykiem wichru i hukiem gradu, odezwie się głos Chrystusa, który wezwie zmarłych sprawiedliwych do życia wiecznego. Jego głos przeniknie uszy każdego pogrążonego we śnie śmierci dziecka Bożego, począwszy od Adama. Zbawieni powstaną z grobów z wigorem wiecznej młodości. Ich ciała będą bez skazy, pełne młodzieńczego wdzięku i piękna.

Jezus pośle aniołów, aby zgromadzić "wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba" (Mk.13:27). Apostoł Paweł zapowiedział to słowami:"Sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem." (1Tes.4:16-17).Chrystus "przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego" (Flp.3:21). Zbawieni otrzymają ciała podobne do tego, jakie miał Jezus po swym zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł napisał:"Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni." (1Kor.15:51-52).Aniołowie, którzy za życia zbawionych opiekowali się nimi (Mt.18:10; Hbr.1:14) teraz zabiorą ich w powietrze na spotkanie ze Stworzycielem (Mt.24:31; 1Tes.4:17). Pan Jezus poprowadzi ten szczęśliwy korowód do nieba, na wielką uroczystość przed tronem Ojca (J.14:1-3; Ap.7:9-11).

PRZYPISY:1. Trzęsienie ziemi ma też w Piśmie Świętym teologiczne odniesienie, towarzysząc Bożej obecności (Wj.19:18; Ps.68:8-9).


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
autor artykułu: Jonatan Dünkel

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny
Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 31.12.2000 r.

[początek]