poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Poniższy materiał znaleźć można w książce "Skarby Świątyni".

Alfred J. Palla

Azazel - kozioł ofiarny

W ostatniej ceremonii Dnia Pojednania, po symbolicznym oczyszczeniu świątyni izraelskiej krwią kozła dla Jahwe, arcykapłan wychodził ze świątyni i wówczas dopiero przychodziła kolej na kozła dla Azazela. Kapłan przenosił na niego symbolicznie, poprzez nałożenie rąk, zapis odpuszczonych grzechów (Kpł.16:21).

Człowiek, który przejmował kozła od arcykapłana wyprowadzał go na pustkowie. Początkowo kozła dla Azazela nie zabijano, lecz pozostawiano na pustyni, gdzie sam ginął (Kpł.16:22). Później, z obawy, aby kozioł nie zabłąkał się na zamieszkałe tereny, co byłoby złym omenem, człowiek, który go wyprowadzał strącał kozła ze skały.

Kim był Azazel? Słowo to w języku hebrajskim znaczyło między innymi: demoniczną istotę, pustynne miejsce zniszczenia i śmierci, a także oddawało ideę usuwania czy eliminacji. Większość biblistów uważa, że Azazel jest epitetem istoty demonicznej. (1) Azazel byłby więc przeciwnikiem Mesjasza, dlatego w ceremoniach Dnia Pojednania kozioł dla Azazela skontrastowany jest z kozłem dla Pana, który reprezentował Chrystusa. Pogląd ten ma za sobą wiele argumentów. Oto niektóre z nich:

Czy kozioł dla Azazela odgrywał jaką zbawczą rolę? Niektórzy tak przypuszczają, ze względu na to, że kozioł ten niósł na sobie zapis grzechów ludu Bożego. Czy kozioł dla Azazela mógł reprezentować Chrystusa, tak jak kozioł dla Jahwe?

Azazel (Szatan) w Dniu Pojednania nie otrzymał też w koźle żadnej ofiary czy modlitwy. Zbawcze dzieło Mesjasza, którego krew miała oczyścić lud Boży symbolizował kozioł dla Jahwe. Kozioł dla Azazela zapowiadał jedynie los, jaki przypadnie tym, których reprezentował, a więc Szatanowi i jego aniołom.

Słowo szatan znaczy w języku hebrajskim "oskarżyciel". W takiej roli wielokrotnie ukazuje go Biblia (Za.3:1-2; Hi.1-2; Ap.12:10). Śmierć reprezentującego go kozła była przykładem starożytnego prawa odwetu (łac. lex talionis), które skazywało na los, jaki ktoś zamyślał wyrządzić bliźniemu swoim fałszywym oskarżeniem (Pwt.19). Szatan otrzyma karę należną fałszywemu oskarżycielowi. Do czego podjudzał i o co potem oskarżał, spadnie na jego głowę. Tak było z zapisem wyznanych grzechów, które arcykapłan wynosił ze świątyni i kładł na głowę kozła dla Azazela.

Udziałem kozła dla Azazela była śmierć na miejscu bezludnym i pustynnym, które Septuaginta oraz Nowy Testament oddają słowem abyssos (Ap.20:1-10). W Apokalipsie oznacza ono miejsce wygnania Szatana, zanim zostanie on unicestwiony w jeziorze ognia, zwanym gehenną (Mt.25:41; Ap.20:14-15).

Dzień Pojednania ilustrował końcową fazę służby Mesjasza w świątyni niebiańskiej, związaną z usunięciem zapisu przebaczonych grzechów oraz złożeniem ich konsekwencji, zgodnie z lex talionis (prawem odwetu) na ich przyczynie i fałszywym oskarżycielu - Szatanie. Wykonanie tego wyroku opisuje 20 rozdział Apokalipsy. Dopiero, kiedy rozumiemy ceremonie związane z kozłem dla Azazela możemy w pełni rozumieć o czym mówi ten końcowy rozdział Apokalipsy.Przypisy:

1. Zob. The Anchor Bible Dictionary, t. 1, s.v. "Azazel", s. 536.

2. J. H. Walton, V. H. Matthews, M.. W. Chavales, The IVP Bible Bacgrund Commentary, Downers Grove: InterVarsity, 2000, s. 131.

3. Apokalipsa Abrahama, 22:5-7.

4. Ibid., 13:7-11.

5. Np. Apokalipsa Abrahama, 13:6-14; 14:4-6; 20:5-7; 22:5; 23:11; 29:6-7; 31:5; 1 Księga Enocha, 54:5-6; 55:4; 69:2.

6. 1 Księga Enocha, 8:1-3.

7. Ibid., 9:6.

8. Apokalipsa Abrahama, 13:7-15.

9. Ibid., 22:9-10.

10. Ibid., 23:3-12.

11. 1 Księga Enocha, 10:8.

12. Ibid., 54:2-5.

13. 1 Księga Enocha, 10:4-6.

14. Ibid., 54:2-5.

15. Apostoł Paweł napisał o Mesjaszu: "Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi" (Rz.3:25); "W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski" (Ef.1:7).

16. Księga Kapłańska dostarcza przykładu podobnego transferu grzechów na winowajcę (a nie na ofiarę), jak w Dniu Pojednania (Kpł.24:13-14).


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady

© Dzisiejszy Eliasz, 1998-2002 http://eliasz.dekalog.pl

sylwetka i pisarski dorobek autora artykułu
kontakt z autorem artykułu Alfredem Palla
Wydawnictwo BETEZDA

Ostatnie zmiany: 24.10.2002 r.

początek | strona główna | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | St@rtuj z Eliaszem