poprzedninastepny
linkiautorzy opracowańksiążkikontaktlista tematycznalista chronologicznastrona główna

Alfred J. Palla

foto (57,2 KB)

Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, specjalizując się w historii starożytnej pod kierunkiem prof. Aleksandra Krawczuka. Ukończył wydział teologii biblijnej na Andrews University w stanie Michigan. Stopień doktorski uzyskał w Fuller Theological Seminary w stanie Kalifornia.

Opublikował dziesiątki artykułów w prasie polskiej i amerykanskiej. Jest autorem następujących książek: "Naprawianie Samuela Browna" (1993), "Gdzie są skarby świątyni Salomona" (1997), "Sukces w twoich rękach" (1998), "Poznaj swoje dary duchowe" (1998), "Skarby Świątyni" (1999), "Poradnik walki duchowej" (1999).
 

Alfred Palla jest autorem następujących książek:

Sukces w twoich rękach, 250 stron.

Sukces jest ucieczką od miernoty i niepowodzenia, a nie drabiną do bogactwa czy znaczenia. Ilustrują to błędy i zwycięstwa wielu postaci z Biblii i współczesnego życia. Ich doświadczenia czynią tę książkę wciągającą i budującą charakter lekturą.

Poznaj swoje dary duchowe, 450 stron

Książka ta pomoże ci poznać swoje duchowe dary, preferencje osobowościowe, temperament, i zamiłowania, ukazujc ich wzajemne relacje. Znając je łatwiej bdzie ci rozpoznać swoją życiow misję, a także maksymalnie rozwinąć swój potencjał. To zaś prowadzi do bardziej satysfakcjonujcego życia.

Znajdziesz w niej specjalnie opracowany test, który pomoże w zidentyfikowaniu twoich duchowych darów. Liczne przykłady zastosowania darów duchowych w praktyce, szczegółowy opis i charakterystyka każdego z nich, oraz praktyczne rady, jak je zastosować i rozwinąć czynią tą książk użyteczną pomocą dla kadego kto pragnie duchowego wzrostu.

Poniższy materiał pochodzi z książki Poznaj swoje dary duchowe.

Skarby świątyni, około 310 stron

Niektóre z omawianych tematów: "Książka dr Alfreda Palli, pt. 'Skarby świątyni', to pasjonujące dzieło poświęcone problemom i dziejom biblijnym, ze szczególnym uwzględnieniem czasów Salomona, okresu międzytestamentalnego, początków chrystianizmu i zburzenia Jerozolimy w roku 70 n.e. Dzieło zawiera także wiele informacji dotyczących historii zbawienia i problemów biblistycznych, których znajomość jest potrzebna do rozwoju osobistej kultury chrześcijańskiej. Książka napisana została z dużym znawstwem przedmiotu, w sposób udokumentowany, komunikatywny i pasjonujący, stylem jasnym i przejrzystym. Czyta się ją z zainteresowaniem oraz z wielkim pożytkiem duchowym i poznawczym. Książkę polecam miłośnikom literatury biblijnej."

ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko
Kierownik Katedry Filozofii i Socjologii
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie


Poniższe materiały pochodzą z książki Skarby Świątyni.

Poradnik walki duchowej, 325 stron

Książka ta odsłania wypróbowane biblijne pryncypia walki duchowej. Zawiera opis przeżyć i niezwykłych doświadczeń, które demaskują strategię królestwa ciemności. Daje wiele praktycznych wskazówek, jak ustrzec się przed demonicznym wpływem, a w razie konieczności skonfrontować siły zła, oraz dopomóc w tym innym.

"Czytelnik otrzymuje książkę nader potrzebną i napisaną z ogromną wnikliwocią. Wśród szerzącej się niewiary w istnienie szatana oraz przekonania o możliwości naukowego wyjaśnienia wszelkich zaburzeń psychicznych, praca dr Alfreda Palli pozwala:

Z książką tą powinien zapoznać się każdy, komu nie obca jest poważna refleksja nad życiem."

dr n. med. Jacek Matter

Oto niektóre z omawianych tematów:

Poniższe materiały pochodzą z książki Poradnik walki duchowej.

W przygotowaniu:

Sekrety Biblii, około 300 stron (jesień 2000)

Niektóre z poruszanych tematów:


Poniższe materiały pochodzą z książki Sekrety Biblii. 

Zamówienia na wyżej wymienione książki można kierować na adres:

Wydawnictwo Betezda
skr. poczt. 27
44-210 Rybnik 15

Informacji w sprawie cen detalicznych oraz hurtowych udziela:

Arkadiusz Palla
tel.: 4249063
email: wydbetezda@poczta.onet.pl

Ostatnie zmiany: 01.08.2000 r.

[początek]