poprzedni nastepny pomoc
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

PROSZĘ O ROZPOWSZECHNIENIE TEGO PISMA I ODCZYTANIE W SOBOTE - 04 sierpnia 2001 r.- W ZBORACH!!!

Warszawa, dn.31 lipca 2001r.

Umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie,

Ostatnie tygodnie i dni ponownie wstrząsnęły nami przywołując w pamięci dni tragedii powodzi sprzed czterech lat. Tym razem z brzegów wystąpiła Wisła, pochłaniając hektary upraw, dobytek ludzki, nie oszczędzając również życia wielu mieszkańców. Liczne wsie i miasta znalazły się pod wodą, a tam gdzie woda opadła ukazuje się ogrom zniszczeń i potęga żywiołu. Nie ma prądu, nie działają telefony, brak jest wody i żywności. Ludzie są zrozpaczeni. Na terenach objętych powodzią ewakuowano dotąd ponad 15 tys  osób. Straty spowodowane lipcową powodzią szacuje się wstępnie na 3 mld zł. Nie wiadomo co przyniosą kolejne dni.

Adwentystyczna Akcja Pomocy Powodzianom  rusza po raz kolejny. Został powołany sztab kryzysowy związany z koordynowaniem akcji pomocy powodzianom w składzie:

Będziemy nieść pomoc tam, gdzie kataklizm wyrządził najwięcej szkód, gdzie woda wylała najbardziej. Ta pomoc  będzie wymagała poświęcenia i ofiary naszych serc i rąk.

Wśród powodzian są też nasi bracia i siostry w Chrystusie. Wyobraźmy sobie, że mogłoby nas spotkać takie nieszczęście. Wierzę, że  Pan otworzy nasze serca, a dzięki wrażliwości Ducha Świętego zrobimy wszystko, aby jak najszybciej przywrócić stan sprzed powodzi, a przede wszystkim dać ludziom nadzieję na powrót do normalności.

W związku z powyższym, ogłaszam najbliższą sobotę, tj. 4 sierpnia 2001 dniem pomocy dla powodzian.  Prosimy, aby  w ten sabat dary drugiej części nabożeństwa przeznaczyć na ten cel. Jeśli ktoś z Was byłby nieprzygotowany na złożenie daru w dniu 4 sierpnia, proszę o złożenie daru na ten cel w następny sabat w kopercie, z dopiskiem "powódź".  

Zwracam się z apelem do wszystkich  starszych zboru, diakonow, do terenowych oddziałów Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, oddziałów Tabita o zorganizowanie przez lokalne zbory publicznej zbiórki odzieży oraz żywności dla powodzian.  

Ludziom w zalanych miejscowościach brakuje wszystkiego. Powodzianie potrzebują w pierwszej kolejności żywności długoterminowej. Wśród poszkodowanych jest wiele dzieci. Przydadzą się więc odżywki dla dzieci, pampersy i woda mineralna. Niezbędna jest również odzież,  buty, pościel, koce, kołdry, śpiwory, kalosze, środki do higieny osobistej,  proszki do prania, ręczniki, mydła w płynie, środki przeciw komarom i podstawowe lekarstwa. Proszę, aby składana odzież była nowa lub prawie nowa, czysta, a środki spożywcze z odpowiednią datą przydatności do spożycia.  

Potrzeby ludzi, których dotknęła Wielka Woda są ogromne. Przeto wyjdźmy na spotkanie potrzebom czasu, potrzebom naszych braci, naszych bliźnich. Wspólna akcja nie tylko zgromadzi więcej środków, ale będzie także łańcuchem dobrych serc rozpiętym pomiędzy naszymi zborami.

 Wszystkim Wam, wspomagającym Adwentystyczną Akcja Pomocy Powodzianom  działaniem, modlitwą i darami serdecznie dziękujemy.

Dary zebrane podczas nabożeństwa, jak i wszelkie wpłaty na fundusz pomocy powodzianom proszę dokonywać bezpośrednio na konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:
Bank PKO BP XIV O/W-Wa Nr konta 10201143-78126-270-1 z dopiskiem "POWÓDŹ".  

Pragnę poinformować, że również w internecie prowadzona jest akcja koordynacyjna pod adresem: powodzianie@poczta.onet.pl.  Na ten adres proszę przesyłać wszelkie informacje dotyczące waszych zborowych akcji i propozycji pomocy powodzianom.

 Przemysław Radosh
Chrześcijańska Służba Charytatywna - ADRA
Dyrektor

Ostatnie zmiany: 31.07.2001 r.

| początek | odtwarzanie MIDI | dodaj do ulubionych | rekomenduj znajomym | strona główna |