poprzedni nastepny pomoc  
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Redaktorzy naczelni
środków masowego przekazu

dotyczy: informacja prasowa

Niniejszym prosimy o poinformowanie opinii publicznej o podjętych działaniach przez naszą organizację:

Treść komunikatu do wykorzystania wg. uznania.

TRAGEDIA BAŁKAŃSKA

OD SERCA OFIARODAWCY DO SERCA OBDAROWANEGO

Chrześcijańska Służba Charytatywna jako polski oddział ogólnoświatowej Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju w skrócie ADRA postanowiła w pełni włączyć się do niesienia pomocy ofiarom wojny na Bałkanach. Razem z oddziałami ADRA w Niemczech, Czechach i Słowacji podejmuje wspólny wysiłek pomocy uchodźcom w Macedonii i Czarnogórze. Za środki w ten sposób gromadzone ADRA przejmuje na terenie Macedonii opiekę nad ponad 4000 rodzin (do 20000 osób) dostarczając im żywność, pościel, środki higieniczne itp. które nabywane są na miejscu lub dostarczane z okolicznych krajów by zaoszczędzić na kosztach transportu i jego ochrony. Ponadto wysłany przez oddział ADRA w Republice Czeskiej ( druga co do zakresu działania po Czeskim Czerwonym Krzyżu organizacja humanitarna w Czechach), pierwszy transport darów dotarł już do Czarnogóry. Dystrybucja darów odbywa się dzięki własnym wolontariuszom.

Poza tym ADRA podpisała 4 kwietnia br. porozumienie z World Food Programme - agencją ONZ- na dystrybucję żywności w obozie w Kukes i pozostałych 8 obozach utworzonych na terenie Albanii by docelowo objąć opieką 100 000 osób. Jako dystrybutor pomocy, która napływa z różnych krajów i organizacji przejmuje najtrudniejszą rolę jej "sprawiedliwego" podziału.

ADRA swoje doświadczenie czerpie z wieloletniego działania, jako organizacja założona w 1956r w celu wspierania indywidualnego i wspólnotowego rozwoju oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Dzisiaj ADRA pomaga ludziom w 150 krajach świata niezależnie od wieku, pochodzenia czy politycznej lub religijnej przynależności Dalsze informacje na stronie internetowej www. adra.org.

W Polsce działalność ADRA uległa znacznemu rozwinięciu od 1997r. Główne programy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej to usuwanie skutków powodzi na Opolszczyźnie oraz pomoc na rzecz Ukrainy.

Jeżeli chcesz, aby Twój dar - bez zbędnych pośredników - pomógł ofiarom TRAGEDII BAŁKAŃSKIEJ, to wpłać go na rachunek bankowy:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
PKO BP XIV O/ Warszawa
nr: 102001143-78126-270-1
dopisek: Kosowo

Skarbnik
Maksymilian A. Szklorz
tel.: (022)827-76-11
fax.: (022)827-86-19
e-mail: max@samson.pl

Do wiadomości:
1. Kancelaria Prezydenta RP
2. Kancelaria Premiera RP
3. URM, Departament Wyznań
4. Episkopat Polski
5. Polska Rada Ekumeniczna
6. a/a

Informacja prasowa Nr 2
Informacja prasowa Nr 3

[początek]