Styl: styl_ne.css

H1 - Wielkość nagłówka, AŹŚW

H2 - Wielkość nagłówka, AŹŚW

H3 - Wielkość nagłówka, AŹŚW

H4 - Wielkość nagłówka, AŹŚW

H5 - Wielkość nagłówka, AŹŚW
H6 - Wielkość nagłówka, AŹŚW

Test odnosnika. Chcę wykazać, że Pismo Święte

  1. OL Chcę maksymalnie dać głos Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym. Stąd taka liczba cytatów.
  2. Chcę wykazać, że Pismo Święte samo się objaśnia i komentuje.
  3. Jest tekst w którym Pan porównuje swoje słowo do deszczu i śniegu spadającego z nieba.

P Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

TABLE nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Pismem pochyłym zaznaczono cytaty fragmentów Pisma Świętego. Pismem pochyłym zaznaczono cytaty fragmentów Pisma Świętego
PRE Gdy nie zaznaczono inaczej
   wszystkie     cytaty pochodzą
     z Pisma Świętego z N o  w e g o   Przekładu ...
CODE Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="na" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="ods" - Odstęp górny Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="PS" - cytat PS Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="blue" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="red" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="uwaga" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="ht" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="pn" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="bord-r" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="lsp" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego...

CLASS="small" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

CLASS="mpr - margines z prawej strony" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego

CLASS="mle - margines z lewej strony" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego

CLASS="ahelp" Gdy nie zaznaczono inaczej wszystkie cytaty pochodzą z Pisma Świętego z Nowego Przekładu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

[powrot]