poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Autor: Russell Burrill

Tłumaczyli: Renata i Alfred Palla

Część 4

Konflikt na przestrzeni stuleci

Proroctwo zawarte w drugim rozdziale księgi Daniela, tak jak inne w tej księdze ma charakter zarysowy. Bierze początek w czasach imperium babilońskiego, zaś kończy się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Przez wszystkie proroctwa Daniela przewija się wątek wielkiego boju. Pierwszy rozdział księgi Daniela ukazuje jak królestwo Babilonu podbija królestwo Boże. Rozdział drugi ukazuje, że królestwo Boże odniesie w końcu sukces, to ono będzie trwało wiecznie, a nie Babilon. W tym rozdziale Danielowi przeciwstawieni są magowie chaldejscy; a wiecznemu królestwu Bożemu -- nietrwałe królestwo ludzkie

Kolejne sekwencje prorocze uzupełniają i poszerzają wizję zawartą w drugim rozdziale, która opisuje dzieje świata w zarysie. Każda z nich koncentruje się na czasie końca. Dlatego studiując księgę Daniela będziemy mogli zapoznać się nie tylko z głównymi wydarzeniami historycznymi, ale i przygotować na największe wydarzenie wszechczasów -- powtórne przyjście Chrystusa.

Precyzyjne proroctwa drugiego rozdziału stanowią dowód natchnienia Pisma Świętego i wszechwiedzy Boga. Studiując historię świata w oparciu o proroctwa Daniela pamiętać musimy, że Biblia omawia jedynie dzieje narodów, które wywarły wpływ na losy ludu Bożego w czasach Starego i Nowego Testamentu. Dla tej przyczyny inne mocarstwa, jak Chiny czy państwo Azteków nie są wspomniane w proroctwach.

1. Co szczególnego przydarzyło się Nabuchodonozorowi? (Daniel 2:1) [1033] {946}

Nabuchodonozor miał .

2. Jaki rozkaz wydał swym doradcom następnego ranka? (Daniel 2:2-4) [1032] {946}

Rozkazał przywołać snów, , czarnoksiężników i .

UWAGA: Babilońscy magowie uchodzili za interpretatorów snów. Magowie babilońscy zajmowali się przepowiadaniem przyszłości. Zaangażowani byli w to, co dziś nazywamy okultyzmem - terytorium, na które żaden chrześcijanin nie powinien wchodzić, gdyż podlega ono bezpośrednio księciu ciemności - Szatanowi.

3. Na czym polegała niezwykłość rozkazu? (Daniel 2:5) [1033] {946}

Mieli mu sen i jego .

UWAGA: Nabuchodonozor nie pamiętał swego snu, choć wiedział, że był to sen niezwykły.

4. Czy babilońscy magowie byli w stanie wyjaśnić sen? (Daniel 2:6-11) [1033] {946}

.

UWAGA: Mędrcy Babilonu zdyskredytowali się. Nie potrafili opowiedzieć królowi jego snu, choć rościli sobie pretensje do nadprzyrodzonej mocy i wiedzy.

5. Jaką decyzję podjął Nabuchodonozor widząc bezużytneczność swych duchowych doradców? (Daniel 2:12,13) [1033] {946}

"Wtedy ogarnął króla wielki i rozkazał wszystkich mędrców babilońskich".

UWAGA: Król kazał wytracić wszystkich mędrców i studentów, także tych, którzy byli nieobecni. Wyrok śmierci obejmował także Daniela i jego przyjaciół.

Odpowieź Daniela

6. Jaką Daniel podjął decyzję? (Daniel 2:14,16) [1033] {946}

Poprosił króla, aby mu dał czas na oznajmienie .

7. Co następnie uczynił Daniel? (Daniel 2:17-18) [1033] {946}

"Opowiedział swym towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej sprawy".

UWAGA: Daniel i jego przyjaciele skierowali się w modlitwie do Boga, który potrafił podać sen i jego znaczenie, gdyż ów sen pochodził od Boga.

8. W jaki sposób Bóg odsłonił Danielowi sen? (Daniel 2:19) [1033] {946}

"W nocnym ".

9. Po otrzymaniu widzenia Daniel począł wysławiać i wielbić Boga, wymieniając siedem atrybutów Bożych. Wymień je. ( Daniel 2:21,22) [1033] {946}

a) "On zmienia ".
b) "On królów i ustanawia ".
c) "Udziela mądrości".
d) " rozumnym".
e) "On to, co niezgłębione i ukryte".
f) " co jest spowite w ciemnościach".
g) "A światłość u Niego".

UWAGA: Drugi rozdział księgi Daniela daje nam pewność, że historia świata znajduje się w Bożych rękach. Nic nie dzieje się bez Jego wiedzy. Czasem nie wiemy dlaczego niektóre wydarzenia mają miejsce. Odpowiedź poznamy kiedyś. Już teraz jednak możemy mieć pewność, że Bóg wie, jak potoczy sie historia, i czuwa nad losem tych, którzy do Niego należą.

10. O co Daniel poprosił Ariocha? (Daniel 2:24-25) [1033] {946,947}

"Nie mędrców babilońskich".

11. Komu Daniel przypisał zasługę za wyjaśnienie snu? (Daniel 2:26-30) [1033] {947}

"Jest jednak , który objawia tajemnice".

UWAGA: Nikt z babilońskich magów, astrologów, ani mediów nie potrafił objaśnić snu. Zadaniu temu sprostał Daniel, ale nie przypisał sobie mądrości. Wskazał na Boga, jako tego, który objawił mu sen i jego znaczenie.

Wyjaśnienie snu

Posšg z 2 rodz.

12. Co Bóg ukazał w tym śnie? (Daniel 2:31) [1034] {947}

Wielki o nadzwyczajnym blasku.

13. Wymień poszczególne elementy posągu? (Daniel 2:32-33) [1034] {947}

a) Głowa ze .
b) Piersi i ramiona ze .
c) Brzuch i biodra z .
d) Nogi z .
e) Stopy z .

14. Co się stało z posągiem? (Daniel 2:34) [1034] {947}

Kamień w posąg i  go.

15. Czym stał się kamień? Daniel 2:35 [1034] {947}

"Kamień zaś .... się i napełnił całą ziemię".

UWAGA: Nabuchodonozor słuchał Daniela podekscytowany i zaniepokojony, bo wiedział, że to był jego sen. Nie znał jednak jego znaczenia.

16. Kto miał wyjaśnić sen królowi? (Daniel 2:36,45) [1034] {947}

UWAGA: Daniel przedstawił królowi interpretację snu, jaką otrzymał od Boga. Znajdziemy ją w tym samym rozdziale księgi Daniela.

17. Co reprezentuje głowa ze złota? (Daniel 2:37.38) [1034] {947}

Królestwo .

UWAGA: Nabuchodonozor reprezentował imperium babilońskie. Proroctwo rozpoczyna się w jego czasach. Państwo babilońskie było jednym z najpotężniejszych mocarstw starożytności, dlatego symbolizuje je głowa ze złota.

18. Czy królestwo Nabuchodonozora miało być wieczne? (Daniel 2:39 [1034] {947}

"Po tobie jednak inne królestwo".

UWAGA: Nabuchodonozor zastanawiał się nad losem imperium, które zbudował. Miał nadzieję, że tron pozostanie na wieki w jego rodzinie. Tymczasem proroctwo wskazało, że po nim przyjdą kolejne. I faktycznie, w 539 r.p.n.e. Babilon upadł za sprawą Medo-Persów pod wodzą Cyrusa.

19. Jaki metal reprezentuje Grecję? (Daniel 2:39) [1034] {947}

Trzecie królestwo z .

UWAGA: Państwo Medo-Perskie też nie miało trwać wiecznie. W 331 roku p.n.e. wojska greckie pod wodzą Aleksandra Wielkiego zadały Persom klęskę w bitwie pod Arbelą. Po złocie i srebrze, na arenie dziejów pojawił się brąz Greków.

20. Jaki metal reprezentuje czwarte imperium? (Daniel 2:40) [1040] {947]

UWAGA: Królestwo Greków upadło za sprawą Rzymian. Imperium Rzymskie reprezentowane przez żelazo zdominowało świat w latach 168 p.n.e. do 476 n.e.

21. Jak miała wyglądać sytuacja Europy po upadku Imperium Rzymskiego? (Daniel 2:41.42). [1034] {947}

"Królestwo ulegnie ...częściowo będzie trwałe, częściowo zaś kruche".

UWAGA: Imperium Rzymskie upadło zgodnie z proroctwem, choć starożytni sądzili, że trwać będzie wiecznie. Po upadku Rzymu w 476 roku nie pojawiła się nowa potęga. Proroctwo wskazało, że Imperium Rzymskie zostanie rozbite od wewnątrz, co też uczyniły pogańskie plemiona, które osiedliły się na jego terytorium. Zapoczątkowały one państwa europejskie: Ostrogoci, Wizygoci, Frankowie, Wandalowie, Swewowie, Alemani, Anglo-Sasi, Herulowie, Lombardowie, Burgundowie. Trzy z tych dziesięciu narodów upadły za sprawą religijno-politycznej potęgi, którą opisuje w szczegółach siódmy rozdział księgi Daniela.

22. Czy te królestwa bedą usiłowały się połączyć? (Daniel 2:43) [1034] {947}

" się oni ze sobą przez ludzkie nasienie".

UWAGA: Jakkolwiek wiele razy usiłowano zjednoczyć Europę małżeńskimi aliansami, politycznymi sojuszami, i innymi zabiegami, nie przyniosły trwałych rezultatów. Wielu znakomitych wodzów próbowało zjednoczyć Europę: Karol Wielki, Napoleon, Hitler. Ich usiłowania spełzły na niczym. Europa do dziś nie stanowi monolitu, jakim było Imperium Rzymskie.

KRÓLESTWO KAMIENIA

23. Kto założy ostatnie królestwo? (Daniel 2:44) [1034] {947}

" założy inne królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu".

24. Co stanie się z państwami ziemskimi, gdy Bóg założy swoje Królestwo? (Daniel 2:44) [1034] {947}

" wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze".

UWAGA: Boże królestwo nie będzie kontynuacją ziemskich państw, ale zniszczy je i usunie doszczętnie. Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię ( Apokalipsa 21:1) [1415] {1350}. Królestwo to będzie wieczne.

25. Kogo reprezentuje królestwo kamienia? (Mateusz 21:44) [1148] {1055}

Królestwo .

UWAGA: Biblia deklaruje, że Pan Jezus przyjdzie na ziemię po raz drugi. Usunie wówczas wszystkie ziemskie królestwa i założy wieczne królestwo. Zauważmy, że reprezentujący Chrystusa kamień nie reformuje ziemskich królestw, lecz je niszczy.

Co za wspaniała wieść! Bóg trzyma w rękach stery dziejów. Proroctwa biblijne wskazują, że wszystko zmierza do kulminacyjnego punktu w dziejach świata - powrotu Syna Bożego w chwale i majestacie.

Nabuchodonozorowi mogło się wydawać, że pokonał prawdziwego Boga (Daniel 1:1). Bóg ukazał mu we śnie kto jest Panem wszystkiego. Babilonia, Persja, Grecja, Rzym, podzielone państwa świata pod wodzą religijnych mocy mogły przypisywać sobie autorytet równy Bogu a nawet prześladować lud Boży. W końcu jednak muszą upaść przed Chrystusem powracającym po swój lud. Zwycięzcą jest Jezus Chrystus.

26. Co przyznał Nabuchodonozor? (Daniel 2:47) [1034] {947}

"Wasz Bóg jest naprawdę bogów i Panem ".

UWAGA: Bóg pozwolił pogańskiemu władcy dostrzec, kto faktycznie kieruje światem i stoi ponad babilońskimi bożkami. Król mógł także zobaczyć, że Daniel jest Jego wyznawcą.

27. W jaki sposób król wyróżnił Daniela i jego trzech towarzyszy? (Daniel 2:48,49) [1034] {947}

"Potem król Daniela, dał mu wiele bogatych darów i uczynił go nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Daniel prosił króla, by powierzył prowincji babilońskich Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Nego".

UWAGA: Jak szybko dzięki interwencji Boga uległo zmianie położenie Daniela i jego przyjaciół. Niewola nie przeszkodziła Bogu w obdarzeniu ich błogosławieństwami. Bóg zawsze honoruje wierność i posłuszeństwo względem swego Słowa.

28. Wiedząc, że Bóg kontroluje ziemskie wydarzenia, czy pragniesz oddać Mu kontrolę nad Twoim życiem?

 

Uwaga, odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem Twojego konata email.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 02.12.1999 r.

[początek]