poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Seminarium z Księgi Daniela

Autor: Russell Burrill

Tłumaczyli: Renata i Alfred Palla

Część 5

Komu należy się cześć?

W każdym rozdziale ksiegi Daniela przewija się temat wielkiego boju. W rozdziale 1. wiąże się z kwestią posłuszeństwa Bogu lub człowiekowi. Rozdział 2. ukazuje ziemskie królestwa, które muszą ustąpić królestwu Bożemu. W rozdziale 3. konflikt dotyczy oddawania czci Bogu czy nakazom wydanym przez ludzkie autorytety.

W Babilonii nie było rozdziału kościoła od państwa, toteż król Nabuchodonozor mógł wprowadzić kult religijny, jako obowiązujący wszystkich poddanych. Kult ten miał niebiblijny charakter, dlatego trzej przyjaciele Daniela nie mogli podporządkować się nakazom króla. Stanowili mniejszość.

Pamiętajmy, że przeżycia Daniela i jego przyjaciół ilustrują doświadczenia ludu Bożego w czasach końca. Zgodnie z trzynastym rozdziałem Apokalipsy powstanie wówczas system religijno-polityczny narzucający ludziom prawa o religijnym charakterze, lecz stojące w sprzeczności ze Słowem Bożym. Podobnie jak trzej hebrajscy młodzieńcy pozostali wierni Bogu, tak lud Boży w czasie końca wytrwa po Jego stronie.

Wydarzenia z trzeciego rozdziału księgi Daniela rozgrywają się w kilka lat po śnie Nabuchodonozora, kiedy król uznał, że Bóg którego czci Daniel stoi ponad wszystkimi bogami. Zakończenie rozdziału drugiego wskazuje, że Nabuchodonozor szybko odstąpił od prawdziwego Boga i powrócił na dawne drogi. Bóg jednak obchodził się z nim cierpliwie, stopniowo prowadząc go do prawdziwej wiary.

POSĄG NA RÓWNINIE DURA

1. Opisz posąg zbudowany przez Nabuchodonozora. (Daniel 3:1) [1034] {948}

a) " posąg".
b) "O wysokości łokci".
c)"A szerokości łokci".
d)"Kazał go ustawić na ".

UWAGA: Nabuchodonozor postawił posąg ze złota na przekór wizji dziejów, jaką dał mu Bóg. Jego posąg był cały ze złota - metalu reprezentującego Babilon. Podważyło to Boże proroctwo, według którego po Babilonie miały pojawić się kolejne królestwa. Posąg osiągnął imponujące rozmiary - około 30 metrów wysokości i około 3 metrów szerokości (1 łokieć = około 0.5 metra).

2. Kto musiał przybyć na poświęcenie posągu? (Daniel 3:2,3) [1034] {948}

"Polecił król Nabuchodonozor , , , , , , i wszystkim zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu".

UWAGA: Oddanie pokłonu posągowi stanowiło okazanie lojalności zarówno wobec religii jak rządu, dlatego wymagane było od wszystkich mieszkańców imperium. Powstrzymanie się od hołdu traktowano jako nielojalność wobec państwa. Wśród zebranych było wielu Żydów, ale tylko trzech okazało wierność Prawu Boga. Byli to ci sami, którzy przeszli zwycięsko przez próbę opisaną w rozdziale pierwszym.

3. Co należało uczynić na głos instrumentów? (Daniel 3:3-5). [1034] {948}

"Gdy usłyszycie głos fletu .... na i oddacie złotemu posągowi".

4. Jaką karę mieli ponieść ci, którzy odmówili pokłonu? (Daniel 3:6) [1034] {948}

"Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast do pieca".

PRZECIWSTAWIENIE SIĘ ROZKAZOM KRÓLA

5. Jaka była reakcja mędrców chaldejskich na postawę trzech Hebrajczyków? (Daniel 3:8-12). [1034,1035] {948}

"Mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają twemu bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu , który wzniosłeś".

UWAGA: Szadrach, Meszach i Abed-Nego stali wyprostowani, gdy tłum padł na twarz na dźwięk muzyki. Wystarczyło się pochylić, aby okazać lojalność przychylnemu im władcy. Uniknęliby prześladowań, ale podważyliby swą lojalność wobec Boga, zapierając się swej wiary, która znana była królowi i babilońskim mędrcom. Babilońscy przywódcy religijni zazdroszcząc im sukcesu, wykorzystali tę sposobność, aby podważyć ich pozycję.

6. Które z przykazań Bożych wypowiada się przeciwko oddawaniu religijnej czci rzeźbom i obrazom? (Wyjścia 20:4-6) [86] {83}

przykazanie. "Nie bedziesz czynił żadnej ani żadnego .....Nie będziesz oddawał im i nie będziesz im ".

UWAGA: Klękanie przed obrazem czy rzeźbą w imię czci religijnej łamie Prawo Boże. Nieprzypadkiem kwestia oddawania czci i posłuszeństwa Bogu stanowi główny temat przeżyć Daniela i jego przyjaciół. Apokalispa potwierdza, że w czasach końca kościoły powiązane z rządami przymuszą ludzi do wywyższenia swoich praw w miejsce Praw Bożych.

7. W jaki sposób król potraktował trzech Hebrajczyków? (Daniel 3:13-15) [1035] {948}

"Czy teraz jesteście gotowi... na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem?".

UWAGA: Nabuchodonozor miał wiele sympatii dla nich, toteż dał Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Nego drugą szansę.

8. Czy potrzebowali czasu, aby podjąć decyzję? (Daniel 3:16) [1035] {948}

"Nie musimy, tobie, królu w tej sprawie".

UWAGA: Wyrażenie to oznaczało, że nie potrzebowali zastanawiać się nad tą kwestią. Decyzję podjęli zanim jeszcze przybyli na równinę Dura. Wynikała ona z posłuszeństwa Słowu Bożemu, dlatego nie mogły zmienić jej żadne okoliczności. Posłuszeństwo Bogu było ważniejsze niż lojalność wobec państwa i wspieranej przez niego religii.

9. W jaki sposób odpowiedzieli na daną im szansę? (Daniel 3:17,18) [1035] {948}

"Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas z twej ręki królu! A jeśli nawet nie, wiedz królu, że nie będziemy twojego boga, ani oddawać złotemu posągowi".

UWAGA: Ta wypowiedź stanowi kulminacyjny punkt całego rozdziału. Jest jednym z najśmielszych wyznań wiary zapisanych w Biblii. Zwróćmy uwagę, że wierność tych trzech wyznawców nie opierała się na tym, że zostaną uwolnieni, lecz na posłuszeństwie Słowu Bożemu. Nie było to egoistyczne posłuszeństwo. Byli posłuszni, ponieważ kochali Boga.

PRÓBA OGNIA

10. Jaka była reakcja Nabuchodonozora? (Daniel 3:19) [1035] {948}

"Wydał rozkaz aby rozpalono piec siedem bardziej niż było trzeba".

11. Co stało się z żołnierzami, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nego do ognia? (Daniel 3:22) [1035] {949}

"Płomień ognia ich".

12. Co stało się z trzema Hebrajczykami? (Daniel 3:23) [1035] {949}

"Wpadli do środka rozpalonego pieca".

13. Co król zobaczył spoglądając do pieca ognistego? (Daniel 3:24-25). [1037] {949}

"Mężów rozwiązanych się pośród ognia i nic im się nie działo."

UWAGA: Jedyną rzeczą, która została zniszczona po wrzuceniu Hebrajczyków do ognia były krępujące ich więzy. Ogień zamiast zniszczyć, uwolnił ich.

14. Ilu mężczyzn Nabuchodonozor ujrzał w piecu? (Daniel 3:25) [1037] {949}

.

15. Kim był czwarty mąż przebywający w piecu wraz z młodzieńcami? (Daniel 3:25) [1037] {949}

Dosłownie: "". (Patrz przypis w Biblii Tysiąclecia).

UWAGA: Bóg nie uchronił trzech młodzieńców od wejścia do pieca, lecz był tam razem z nimi! Bóg, idzie z nami przez próby i doświadczenia. W czasach końca lud Boży przechodzić będzie przez wiele prób, lecz Syn Boży będzie z nim.

16. Jak nazwał Nabuchodonozor Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, gdy wywoływał ich z pieca ognistego? (Daniel 3:26) [1037] {949}

"Słudzy ".

UWAGA: To doświadczenie objawiło Nabuchodonozorowi charakter prawdziwego Boga. Zauważmy jak cierpliwie Bóg pracował nad nawróceniem serca pogańskiego władcy.

17. Jaki dekret wydał król, gdy uwierzył w Boga? (Daniel 3:27-30) [1037] {949}

"Dlatego wydaję rozkaz, by bez względu na przynależność rodową, język, każdy kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, został rozerwany w kawałki, a dom jego stał sie rumowiskiem. Bo nie ma innego , który mógłby zapewnić ratunek, jak ".

POSĄG BESTII

Analogie pomiędzy 3 rozdziałem Daniela opisującym przeżycia trzech hebrajskich młodzieńców w Babilonie a 13 rozdziałem Apokalipsy, opisującym doświadczenia ludu Bożego w czasie końca są tak uderzające, że musimy zwrócić uwagę choć na kilka z nich. Bardziej szczegółowo rozdział ten przestudiujemy w części 24.

18. Jaki rozkaz wydała mieszkańcom ziemi bestia z dwoma rogami? (Apokalipsa 13:11-12) [1408] {1343]

"I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pierwszej Bestii".

UWAGA: Przedmiotem konfliktu w czasach końca będzie znów kwestia oddawania czci.

19. Do czego zmierza bestia posługująca się znakami i cudami? (Apokalipsa 13:13-14). [1408] {1343}

"I mieszkańców ziemi znakami, ....mówiąc mieszkańcom ziemi aby wykonali Bestii".

20. Co mieli uczynić mieszkańcy ziemi? (Apokalipsa 13:15) [1408] {1343}

Mieli oddać obrazowi Bestii.

21. Co stanie się z tymi, którzy odmówią oddawania czci Obrazowi Bestii? (Apokalipsa 13:15) [1408] {1343}

"By sprawił, że wszyscy zostaną , którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii".

22. Jakie inne restrykcje spadną na tych, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii i nie przyjmą jej znamienia? (Apokalipsa 13:16-17) [1408] {1343}

"Nikt nie może ani , kto nie ma znamienia imienia Bestii lub liczby jej imienia".

UWAGA: Na tych, którzy odmówią oddania pokłonu Obrazowi Bestii i nie przyjmą znaku lojalności wobec reprezentowanego przez Bestię systemu religijno-politycznego spadną sankcje ekonomiczne oraz wyrok śmierci. W części 10 i 24 wyjaśnimy szczegółowo kwestię Bestii jak i jej piętna. Jedno jest pewne, zarówno w czasach Daniela jak w czasie końca, Bóg będzie miał wiernych wyznawców bez względu na okoliczności.

23. Gdy Bestia nawołuje do oddawania czci jej obrazowi, kogo Bóg zachęca do oddawania Jemu czci? (Apokalipsa 14:7) [1408] {1344}

"Ulęknijcie się i dajcie Mu . Oddajcie pokłon Temu, co niebo i ziemię i morze i źródła wód".

UWAGA: Gdy ukazuje się dekret nakazujący oddawanie czci Obrazowi Bestii, lud Boży głosi poselstwo, które nawołuje do oddawania czci Bogu, jako Stwórcy i przyjęcia Jego pieczęci.

24. Gdzie znajdą się ostatecznie ci, którzy odnieśli zwycięstwo nad Bestią i jej Obrazem? (Apokalipsa 15:2) [1409] {1345}

Nad szklanym.

UWAGA: Bóg zawsze ma zwycięskich ludzi. Ich celem nie jest wyzwolenie z kryzysu, lecz podyktowana miłością wierność Bogu.

25. Czy pragniesz uczynić służbę Bogu głównym celem swego życia?

.

 

Uwaga, odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem Twojego konata email.


Wersja HTML, Copyright by "Dzisiejszy Eliasz", 1999

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 04.12.1999 r.

[początek]