linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Stanisław Mędryk

Niecierpliwość ludzka, wobec obietnic wiecznego Boga, odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Człowiek z natury swojej jest niecierpliwy. Niecierpliwi się ponieważ stale znajduje się pod presją uciekającego czasu. Dlatego pragnie aby wszystkie obietnice jakie zostały dane spełniły się jak najszybciej, od zaraz i to podczas jego krótkiego życia (Ps. 90, 9-10). Obietnice wybiegające w zbyt daleką przyszłość stają się dla niego przysłowiowym obiecywaniem gruszek na wierzbie, czymś nierealnym i niemożliwym do spełnienia. Ogromna różnica w czasie pomiędzy daniem obietnicy a jej spełnieniem jest ciężka próbą dla człowieka. Dla wielu jest to zbyt trudna próba.

Taką trudną próbą jest dla naszej wiary obietnica powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Obietnica owa dana została przed prawie dwoma tysiącami lat i jak dotąd nie nadszedł jej czas spełnienia. Wiele pokoleń czekało nadaremnie, myliło się w gorączkowych obliczeniach owego dnia, traciło nadzieje, buntowało się przeciw obietnicy, która nie została zrealizowana w trakcie jednego ludzkiego życia.

Podobnie dzieje się i w naszych czasach i z naszym pokoleniem. Powtarza się i to o czym pisze apostoł Piotr. Niektórzy zniecierpliwieni przedłużającym się oczekiwaniem, po prostu przestali czekać. Żyją tak, jakby Chrystus Pan nie miał już przyjść. Gotowi są szydzić z tych, którzy jeszcze czekają. Mówią: "Czekacie nadaremnie, pozbądźcie się złudzeń, nie wierzcie obietnicom, które się nie spełniają". Nie dajmy się jednak zwieść tym gorzkim, szyderczym słowom, które tylko wlewają niewiarę w Słowo Boże do serc ludzkich.

Istnieje również jeszcze inna grupa ludzi - na pozór religijna, która nie neguje prawdy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa - tylko według nauczania tych ludzi a wbrew jasnej i wyraźnej nauce Pisma Świętego w tej sprawie, zaprzeczają jakoby Pan Jezus miał przyjść w chwale - ale twierdzą wręcz, że już przyszedł w sposób duchowy, podając nawet datę. Słowo Boże ostrzega szczere dzieci Boże przed takimi ludźmi jako zwodzicielami i jako tymi, którzy nie trzymają się jasnej nauki Pisma Świętego. Apostoł św. Piotr ostrzega, że "przekręcają Bożą prawdę ku swej własnej zgubie", sami błądząc i innych wprowadzają w błąd (por. II Piotra 3, 16; Judy w.10-12; II Tes. 2, 1.2; Mat. 24, 23-27; Dz.Ap. 13, 6-10). Natomiast apostoł św. Paweł również w ostrych słowach wypowiada się na temat takich ludzi w liście do Galacjan 1, 6-8.

Słowo Boże nawołuje nas do cierpliwości odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. "Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana" (Jak. 5,7); "A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek" (II Piotra 3,15). Pan nasz zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Przyjdzie On na pewno. Pan jednak nie jest objęty czasem i nie musi się śpieszyć gdyż jest Panem czasu. W Jego działaniu nie ma pospiechu i powierzchowności. Jest tak, jak pisał apostoł Piotr: "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce aby ktokolwiek zginął, lecz chce aby wszyscy przyszli do upamiętania" (II Piotra 3, 9).

Nie maja racji ci, którzy nadzieje stracili, lecz racje maja ci, którzy ją zachowali. Więc nie marnujmy czasu łaski jaki nam daje cierpliwy i miłosierny nasz Bóg i Ojciec, lecz wykorzystajmy ten czas na przygotowanie się na Jego chwalebne i błogosławione przyjście w chwale, na przyjście widzialne i słyszalne, którym zostanie poruszone całe uniwersum, na spełnienie nadziei wszystkich pobożnych mężów i niewiast wszystkich wieków (Judy w.14.15; Obj. 1,7).

Autor udostępnił tekst 28 listopada 1998 r.


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
kontakt z autorem dokumentu pocztą tradycyjną

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 28.11.1998 r.

[początek]