linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

Stanisław Mędryk

Pozorni chrześcijanie

Mamy skłonność do wybierania sobie z Biblii słów i prawd, które nam odpowiadają. Prześlizgujemy się szybko po wersetach wypowiadających twarde i gorzkie prawdy i... puszczamy je w niepamięć. Czasem wolelibyśmy ażeby tych słów w ogóle nie było w Piśmie Świętym, i postępujemy tak jakby one w ogóle nie miały dla nas żadnego znaczenia. Takie postępowanie oznacza jednak odejście od Boga i przyłączenie się do tych którzy w owym czasie odeszli od Chrystusa Pana uznając, że Jego słowa są zbyt twarde aby można było ich słuchać (Jan. 6,60), że Pan wymaga od człowieka zbyt wiele, aby można było temu podołać.

Chcąc pozostać przy Bogu, trzeba słuchać nie tylko miłych słów o Bożej miłości do człowieka, ale także twardych i nieprzyjemnych słów Bożego Zakonu, zapowiedzi dla tych którzy łamią Boże przykazania.

Bóg nie rzuca słów na wiatr. szczególną zaś uwagę przywiązuje do swoich przykazań z których pierwsze zakazuje bałwochwalstwa. Do tego zakazu Bóg dołącza zapowiedź rozliczenia ludzi z wykonywania przykazań, zapowiadając surową karę dla tych, którzy Boga lekceważą i nienawidzą, a łaskę i miłosierdzie dla tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań.

Nie zawsze powodzenie lub porażka życiowa są związane z miłością do Boga i posłuszeństwem wobec Jego przykazań. Czasem nam się zdaje, że można bezkarnie lekceważyć Boga. Wydaje się nam, że Bóg jest pobłażliwym ojcem, i że w imię Swej miłości przebaczy nam wszystko jako swym krnąbrnym dzieciom. Jest jednak inaczej.

Bóg wyznacza granicę Swej miłości i łaski. Gdy człowiek obiera sobie innych bogów tzn. wszystkiego i wszystkich co przesłania mu samego Boga, wtedy Bóg okazuje się dla człowieka "Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia" (Exodus 20,50) (2 Mojż). Nikt nie umknie Bożej sprawiedliwości. Jeśli lekceważy Boga i Jego przykazania to konsekwencje tego mogą być dalekosiężne. Chyba że w porę uznasz swój błąd i wrócisz do Boga, wtedy On zlituje się nad tobą i twoim potomstwem i przebaczy ci dla Jezusa Chrystusa. Baczmy tylko by nad nami nigdy nie wypowiedział Pan groźnie brzmiących słów: "Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" (Mat. 7,23).

Autor udostępnił tekst 25 grudnia 1998 r.


kontak z autorem serwisu
Sylwestrem Szady
kontakt z autorem dokumentu pocztą tradycyjną

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Chrzescijanski Serwis Promocyjny

Ostatnie zmiany: 24.01.1999 r.

[początek]