strona główna Pytania ... Spis treści do poprzedniej strony do następnej strony


Kogo można spotkać w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Żdanowskiej 4 w Zamościu?

Trudno mi na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Mogę w ograniczonym zakresie przedstawić przekrój zboru Zamojskiego. Jest nas bardzo mało, kilkanaście ochrzczonych dorosłych osób. Istnieje przewaga pań. Są dwie mężatki, których mężowie ledwo tolerują ich wiarę. Silną pozycję stanowi rodzina mieszkająca w budynku kościelnym, małżonkowie około 40-tki. Do kościoła przychodzi rodzina córki jednej z 2 starszych pań . Małżeństwo to jest w moim wieku. W ciągu czterech ostatnich lat dołączyły trzy osoby osoby przed 30 rokiem życia, dwóch mężczyzn i młoda dziewczyna. Pominąłem autora Czy wolni od zakonu?, mieszka daleko od Zamościa, ostatnio rzadko przyjeżdża - myślę, że około 45 lat. Pozostało jeszcze małżeństwo pastora (są po 30-tce). Przychodzi w różnych okresach po kilka osób interesujących się aktualnie rozważnymi problemami biblijnymi.

Jeśli chodzi o zawody. Z tego co wydaje mi się, że wiem, występują następujące: pastor, sanitariusz, elektryk, hydraulik, policjant, sprzątaczka, rolnik, przedsiębiorca. Wykaz jest niekompletny.

Wykształceniem współwyznawców też nie interesowałem się, z tego co wiem:
- 2 osoby po seminarium duchownym,
- 2 osoby z wyższym wykształceniem technicznym,
- 2 osoby po technikum,
- 1 osoby obecnie studiujące,
- 1 osoba po zasadniczej szkole
to o osobach, które są czynne zawodowo, z zastrzeżeniem jak wyżej.

Jako zbór jesteśmy zbyt wstrzemięźliwi w nawiązywaniu kontaktów z osobami, które odwiedzają naszą kaplicę, czy to uczestnicząc w nabożeństwach, czy też biorących udział w różnych przedsięwzięciach zdrowotnych, organizowanych dla współmieszkańców miasta. Przypomnę o 5-ciodniowych kursach rzucania palenia, kursach na temat zdrowego gotowania, czy kursach antystresowych.

Podejmujemy również działalność czysto ewangelizacyjną przez organizowanie wykładów na temat Pisma Świętego oraz studia Księgi Daniela i Apokalipsy.

Przy zborze zorganizowany jest punkt sprzedaży literatury religijnej, głównie wydawnictwa "Znaki Czasu". Można kupić tutaj książki polecane przeze mnie w tym opracowaniu.

Stan na styczeń 1998 r.

Jak wygląda nabożeństwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego?

Na wstępie uwaga dla wszystkich wywodzących się z Kościoła Katolickiego - nie znajdziecie tu atmosfery jaką znacie i jaką sobie wyobrażacie za jedyną możliwą w kościele.

Formy nabożeństwa. Nabożeństwo rozpoczyna się w sobotę tradycyjnie o godzinie 9.30. Składa się z dwóch części. Pierwsza część nazywana Szkołą Sobotnią przeznaczona jest na gruntowne studiowanie Pisma Świętego: kolejno wiersz po wierszu wybranej księgi, bądź przekrojowo, analizując zagadnienia w przekroju całej Biblii.

Dla usystematyzowania nauki wydawany jest dla całego kościoła kwartalniki tzw. Lekcje Biblijne. Są one najczęściej bardzo i bardzo dobrze opracowane, nie odciągają od Pisma, zdecydowanie pomagają zobaczyć głębię jego nauk. Mimo to prowadzę z nimi prywatną wojnę, bowiem przeznaczone są one do pomocy przy studiowaniu w domu, tak więc korzystanie z nich w trakcie studium w kościele uważam za nadużycie. Jednak mój pogląd jest odosobniony.

Przebieg tej części nabożeństwa jest następujący:

 1. - wybrana osoba ze zboru wita zgromadzonych;
 2. - proponuje pieśń na rozpoczęcie nabożeństwa;
 3. - odczytuje wybrany przez siebie, krótki fragment Pisma Świętego, taki który wywyższa Boga lub taki który nawiązywać będzie do studium Pisma;
 4. - prosi kogoś z współwiernych o publiczną modlitwę o błogosławieństwo dla nabożeństwa lub modli się o to sama;
 5. - następna pieśń - na rozpoczęcie Szkoły Sobotniej;
 6. - teraz zapadają decyzje czy dzieci przejdą do sąsiedniego pomieszczenia, by mogły odpowiednio do swojego poziomu mieć nauki Pisma Świętego.
 7. - najważniejsza część - Szkoła Sobotnia. Pozostali uczestnicy pod kierownictwem tzw. nauczyciela szkoły sobotniej mają okazję do gruntownego poznania nauk Pisma Świętego. Nauczycielem, czy prowadzącym studium może być ktoś z członków miejscowego zboru lub goszczący brat z innego zboru, w tej grupie mieszczą się również pastorzy. W trakcie lekcji podobnej do tych ze zwykłych szkół - z wyjątkiem wystawiania ocen - można zadawać pytania, dyskutować. Osobiście najbardziej sobie cenię tę część nabożeństwa.
 8. - około godziny 10.40 ktoś ma tzw. apel ewangelizacyjny, który trwa do godziny 11.00,
 9. - po zakończeniu studium zbierane są dobrowolne dary na działalność ewangelizacyjną kościoła,
 10. - końcowa pieśń i modlitwa dziękczynna.

Po 5-cio 10-cio minutowej przerwie rozpoczyna się druga część nabożeństwa. Składa się z następujących elementów:

 1. - otwierająca modlitwa;
 2. - cytat z Biblii;
 3. - pieśń;
 4. - zbieranie darów na potrzeby miejscowego zboru
 5. - główny punkt stanowi kazanie, w formie podobnej do znanych z Kościoła Katolickiego, z zastrzeżeniem, że aby skorzystać z niego niemal niezbędne jest intensywne korzystanie z Pisma Świętego. Kazanie powinno skończyć się około 11.50.
 6. - pieśni i modlitwy końcowe winny zakończyć się około 12:00. Publiczna modlitwa końcowa wypowiadana przez prowadzącego kazanie, ma zbyt często charakter podsumowania kazania.

Łącznie nabożeństwo trwa często ponad 2,5 godziny, w związku z tym łatwo wyobrazić sobie jak zachowują się znudzone dzieci, szczególnie te najmłodsze. Osoby przyzwyczajone do dostojnych wnętrz kościołów katolickich z podniosła atmosferą, muzyką organową i całą wystudiowaną ceremonią kościelną mogą być rozczarowane prostotą nabożeństw w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

Na koniec uświadomiłem sobie , że nie objaśniłem nazwy kościoła.
KOŚCIÓŁ - społeczność wierzących, itd ...
ADWENTYSTÓW - termin adwent znany jest powszechnie, najprościej oznacza "oczekiwanie". My oczekujemy na rychłe powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
DNIA SIÓDMEGO - akcentujemy już w nazwie kościoła ważność IV przykazania. Uważamy, że stosunek do dnia sobotniego jest probieżem postawy do Boga. Oczywiście innych przykazań nie lekceważymy.

Sylwester Szady

Idz do strony: strona główna Pytania ... Spis treści do poprzedniej strony do następnej strony

[początek]