poprzedni nastepny
linki autorzy opracowań książki kontakt lista tematyczna lista chronologiczna strona główna  

10 Przykazań Bożych

 

lp autor tytuł opis
1 Władysław Kosowski - Dekalog, ale który? "Istnieją dwie wersje, dwa brzmienia "dekalogu" - wersja oryginalna, biblijna i wersja zmieniona, katechizmowa. Oba dekalogi noszą miano "dziesięciu przykazań Bożych", ale tylko jeden z nich jest prawdziwy."
2 Stanisław Mędryk Czy wolni od zakonu? Próba odpowiedzi na dwa często stawiane postulaty: 1. "Nie jesteśmy pod Zakonem ale pod łaską" 2. "Wolni od Zakonu"
3 Alfred Palla Cesarz Hadrian a chrześcijańska niedziela Zmiana dnia obchodzonego przez chrześcijan jako święty z soboty na niedzielę była długim procesem. Oto kilka kamieni milowych.
4 Sylwester Szady Dzień Pański Tekst jest próbą ustosunkowania się do listu "Dies Domini" papieża Jana Pawła II, opublikowanego 31 maja 1998 r.
5 Stanisław Mędryk Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił Sabat, dzień święty, to dzień wyróżniony spośród wszystkich dni tygodnia. Tego dnia dotyczy Boże przykazanie. Ma to być dzień odmienny od innych dni tygodnia, dzień w szczególny sposób poświęcony Bogu.
6 Andrzej Siciński Sobotni list do przyjaciela Pełen emocji głos wzburzonego adwentysty na forum dyskusyjnym.
7 Alfred Palla Wieczne przymierze Czy posłuszeństwo wobec przykazań Bożych poddaje ludzi pod Stare Przymierze? Czym było Stare Przymierze, a na czym polega Nowe Przymierze?
8 Alfred Palla Czy łaska wyklucza prawo? Czy zbawienie z łaski przez wiarę jest licencją na łamanie przykazań Bożych?
9 Alfred Palla Rodowód prawa Bożego Czy Dekalog istniał zanim Bóg związał się przymierzem z Izraelm pod góra Synaj?
10 Alfred Palla Sabat pod obstrzałem W Piśmie Świętym znajdziemy wersety, które wyrwane z kontekstu mogą posłużyć za lub przeciw niemal każdej idei. Oto kilka z tych, które cytowane są niekiedy przeciwko zachowywaniu IV przykazania Bożego (Wj.20:8-11).
11 Alfred Palla Czy łaska wyklucza prawo? Wśród chrześcijan popularna stała się w ostatnich latach doktryna o łasce, która pomniejsza lub niweluje autorytet moralnych praw Bożych. Czy Boża łaska faktycznie wyklucza potrzebę zachowywania Dziesięciu Przykazań?
12 Alfred Palla Rodowód prawa Bożego Prawo Boże istniało, było znane i przestrzegane przez lud Boży na długo przed przymierzem, zawartym na górze Synaj. Fakt, że ludzkość od początku rozumiała pojęcie grzechu dowodzi istnienia Prawa, gdyż gdzie "nie ma Prawa nie ma i przestępstwa" (Rz.4:15).
13 Alfred Palla Zamieszkały wszechświat - zgubiona planeta Bóg jest wszechmocny, toteż mógł stworzyć nasz świat w mgnieniu oka, a jednak poświęcił na to siedem dni. Dlaczego? Czyżby akt stworzenia był lekcją poglądową? Dla kogo? Biblia mówi, że świadkami stworzenia ziemi były wcześniej stworzone istoty, które księga Hioba nazywa synami Bożymi.
14 Alfred Palla Prawa niedzielne dawniej i dziś W wielu krajach pojawiły się niedawno inicjatywy, aby wprowadzić prawa niedzielne; wśród nich w Polsce. Wysiłki te inspirowane są wydanymi w ostatnich latach encyklikami i listami papieskimi, które apelują o wywyższenie niedzieli. Przyjrzyjmy się dawniejszym i dzisiejszym prawom niedzielnym, a także proroczym zapowiedziom tych praw w księdze Apokalipsy.
15 Samuelle Bacchiocchi Odpoczynek człowieka "[Książka] jest [...] kolejnym wielkim arcydziełem z zakresu literatury dnia sobotniego. Oprócz miejsc, które są powszechnie zrozumiałe, przecietny czytelnik może uznać tę książkę jako napisaną szczególnie dla człowieka wiernie przestrzegajacego Dnia Pańskiego. Książka nie jest pracą polemiczną..."
16 Lech Stępniewski Dziesięć uwag w sprawie jednego z Dziesięciorga Przykazań Jak wiadomo, oryginalnego tekstu Dziesięciorga Przykazań dawno już nie ma. Kamienne tablice, które "były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga" (Wj 32,16) rozbił wściekły Mojżesz, gdy zobaczył swój lud "o twardym karku" pląsający wesoło wokół złotego cielca. Odtąd skazani jesteśmy na odpisy, kopie, redakcje i cały ten uczony zgiełk sprawiający, że każdą odpowiedź na pytanie: "Jak naprawdę zostało sformułowane dziesięcioro przykazań?" zawsze da się zakwestionować.
17
18
19
20

 

Adres serwisu:
http://www.eliasz.pl

Ostatnie zmiany: 19.10.1998 r.

[początek]